دوشنبه, 4 اردیبهشت 1396

1394

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند راهبردی پدافند سایبری کشور شورای عالی پدافند غیرعامل کشور 1394/02/29

1393

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 ٢٠٦/٩٣/٥٦٢ دفتر ریاست جمهوری 1393/01/20
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ٢٠٠/٩٣/٥٦٩٧ دفتر ریاست جمهوری 1393/04/24
  دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح های توسعه ای مشمول ماده 215 برنامه پنجم توسعه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو 1393/02/01

1391

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ٩٧٣٩٠ دفتر ریاست جمهوری 1391/06/04
  آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با اهداف غیر شرب وزارت نیرو 1391/04/13
  نظام‌نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب ٩١/٣٨٦٩٢/٧٠٠ وزارت نیرو 1391/10/04

1390

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ١٨١٦٦٤ دفتر ریاست جمهوری 1390/10/17
  شناسه ملی اشخاص حقوقی ٣٣٥١٦/٩٠/٢٠٠ دفتر ریاست جمهوری 1390/12/23
  نظام نامه گروه مشاوران جوان وزارت نیرو ١-ن گ م ج - م ج وزارت نیرو 1390/12/01
  تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی ٢٠٢٢٨٥/ت - هـ دفتر ریاست جمهوری 1390/02/13
  آیین نامه تشخیص صلاحیت سدها - وزارت نیرو ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س وزارت نیرو 1390/02/10
  تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری و کنترل ایمنی سدها ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س-١ وزارت نیرو 1390/02/10

1389

آیین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  جلوگیری از تجاوز به محدوده سدها، شبکه ها، تاسیسات آبیاری و زهکشی و کانالها و مجاری آبی سطحی طبیعی و عمومی ٨٩/١٠٠/٢٣٢٦٢ شرکت مدیریت منابع آب ایران 1389/12/09

1388

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تشکیل ستاد خشکسالی ٢٢٧٦٦٢/ت٤٢٦٤٩ ه هیئت وزیران 1388/11/18
  اصلاح الگوی مصرف آب ٩٩٦٠٣/ت٤٢٤٠٠ه هیئت وزیران 1388/05/17
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو ١٠٠/٥٠٠/٨٢٠٧٤ وزارت نیرو 1388/07/21

1387

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو ١٠٠/٥٠/١٠٥٢٩٧ وزارت نیرو 1387/10/01

1386

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها ١٠٠/٥٠/٨٣٤٨٧ وزارت نیرو 1386/10/25

1385

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اجرای بخشی از شبکه های فرعی انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نیرو ٢٧٤٩٢٩١/ت٣٥٣٠٧ه هیئت وزیران 1385/10/05

1384

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی 29101/58977 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1384/09/01

1383

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون برگزاری مناقصات ١٣٠٨٩٠ مجلس شورای اسلامی 1383/11/12
  نظام نامه تحول و ارتقاء سلامت اداری وزارت نیرو ١/ن ت ا س ا /ش ت ا س ا وزارت نیرو 1383/09/03
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا