دوشنبه, 27 خرداد 1398

1397

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مشمولین وظیفه نحوه پذیرش مشمولین وظیفه 97/191/6068 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1397/03/27
  قرارداد درمان 98-97 بیمه نامه تأمین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق 3301/97/35/00 وزارت نیرو 1397/04/01
  ابلاغ دستورالعمل جذب و پذیرش مشمولین وظیفه اعلام سامانه ثبت نام امریه سربازی 97/190/11838 وزارت نیرو 1397/06/04
  الحاقیه پیشنهادی منضم به قرارداد درمان کارکنان الحاقیه پیشنهادی منضم به قرارداد درمان کارکنان - بیمه دانا 1397/03/31

1396

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری 50700/135716 رئیس جمهور 1396/10/27
  قرارداد درمان 97-96 بیمه نامه تأمین و حفظ سلامت کارکنان وزارت نیرو 1396/04/01
  حقوق و مزایا حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق 96/13972/50/100 وزارت نیرو 1396/02/04
  دستورالعمل شورای عالی کار حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای تابعه 96/15007/50/100 وزارت نیرو 1396/02/02
  مرخصی تشویقی زایمان مرخصی تشویقی سه روزه برای کلیه مردان شاغل 96/191/15332 وزارت نیرو 1396/07/29
  فرم ارزشیابی عملکرد سال 96 دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی 1308186 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/05/10
  دستورالعمل مدیریت بحران وپدافند وزارت نیرو 1396/08/10
  دستورالعمل اجرایی استانهای معین و جانشین 1396/05/11
  آئین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی 1396/05/10
  تفاهم نامه آموزش 1396/05/03

1395

1394

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند راهبردی پدافند سایبری کشور شورای عالی پدافند غیرعامل کشور 1394/02/29
  بیمه عمر و حوادث تفاهم نامه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعت آب و برق وزارت نیرو 1394/04/01

1393

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 ٢٠٦/٩٣/٥٦٢ دفتر ریاست جمهوری 1393/01/20
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ٢٠٠/٩٣/٥٦٩٧ دفتر ریاست جمهوری 1393/04/24
  دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح های توسعه ای مشمول ماده 215 برنامه پنجم توسعه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو 1393/02/01

1391

1390

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ١٨١٦٦٤ دفتر ریاست جمهوری 1390/10/17
  شناسه ملی اشخاص حقوقی ٣٣٥١٦/٩٠/٢٠٠ دفتر ریاست جمهوری 1390/12/23
  نظام نامه گروه مشاوران جوان وزارت نیرو ١-ن گ م ج - م ج وزارت نیرو 1390/12/01
  سند ملی توسعه منابع آب 1390/12/09
  تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی ٢٠٢٢٨٥/ت - هـ دفتر ریاست جمهوری 1390/02/13
  آیین نامه تشخیص صلاحیت سدها - وزارت نیرو ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س وزارت نیرو 1390/02/10
  تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری و کنترل ایمنی سدها ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س-١ وزارت نیرو 1390/02/10

1389

1388

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تشکیل ستاد خشکسالی ٢٢٧٦٦٢/ت٤٢٦٤٩ ه هیئت وزیران 1388/11/18
  اصلاح الگوی مصرف آب ٩٩٦٠٣/ت٤٢٤٠٠ه هیئت وزیران 1388/05/17
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو ١٠٠/٥٠٠/٨٢٠٧٤ وزارت نیرو 1388/07/21
  آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور 1388/08/02

1387

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو ١٠٠/٥٠/١٠٥٢٩٧ وزارت نیرو 1387/10/01
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1387/04/05

1386

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها ١٠٠/٥٠/٨٣٤٨٧ وزارت نیرو 1386/10/25
  دستورالعمل پاداش تحصیلی پرداخت پاداش به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز فرزند کارکنان 33360/190 مدیریت منابع آّب ایران 1386/05/24

1385

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اجرای بخشی از شبکه های فرعی انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نیرو ٢٧٤٩٢٩١/ت٣٥٣٠٧ه هیئت وزیران 1385/10/05

1384

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی 29101/58977 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1384/09/01

1383

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون برگزاری مناقصات ١٣٠٨٩٠ مجلس شورای اسلامی 1383/11/12
  نظام نامه تحول و ارتقاء سلامت اداری وزارت نیرو ١/ن ت ا س ا /ش ت ا س ا وزارت نیرو 1383/09/03