شنبه, 31 فروردین 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان:

کارگاه آموزشی آغاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل با...

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان از برگزاری کارگاه آموزشی آغاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل با حضور مدیران وکارشناسان بانک توسعه اسلامی و...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

رها سازی آب سد گلستان با هدف ایجاد ظرفیت خالی در مخزن سد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از رهاسازی آب سد گلستان با مقدار 20 متر مکعب ثانیه با هدف ایجاد ظرفیت خالی در مخزن سدگلستان از صبح چهارشنبه 28 فروردین خبر داد..

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

اتمام عملیات احداث کانال سیلاب بر دیگچه (بندولی)

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از اتمام احداث کانال سیلاب بر دیگچه (در شهرستان گنبد کاووس و در بالادست سد وشمگیر) برای کنترل سیلاب گرگانرود خبر داد..

لایروبی کانال اورکت حاجی در محل اتصال به خلیج گرگان در حال انجام...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: لایروبی کانال اورکت حاجی در محل اتصال به خلیج گرگان با یک دستگاه لایروب شناور در حال انجام است..