یکشنبه, 5 خرداد 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

آزادسازی یک هکتار از بستر و حریم رودخانه زیارت از طریق جمع آوری 63...

مدیر منابع آب گرگان و آق قلا از جمع آوری 63 مورد چادرهای پذیرایی جاده زیارت و آزادسازی یک هکتار از بستر و حریم رودخانه زیارت و خبر داد..

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان:

پیشرفت 60 درصدی احداث کانال انحراف سیلاب بر قرنجیک تا شمال آق قلا

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان از پیشرفت 60 درصدی عملیات احداث کانال انحراف سیلاب بر قرنجیک تا شمال آق قلا خبرداد..

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل استان گلستان:

آزادسازی271 مورد از بستر و حریم رودخانه های استان در سال 97

مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل استان گلستان از آزادسازی271مورد از بستر وحریم و رودخانه های استان در سال97 خبر داد..

با توجه به افزایش ناپایداری فصلی جو طی روزهای آتی؛

احتمال وقوع سیلاب ناگهانی در مناطق کوهستانی وجود دارد

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با نوجه به افزایش ناپایداری فصلی جو، احتمال وقوع سیلاب ناگهانی در دره ها و مناطق کوهستانی در استان طی...