یکشنبه, 18 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1052 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی و تأسیسات آبی شهرستان های گرگان و آق قلا ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/09/18 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:13

1051 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی و تأسیسات آبی شهرستان های کردکوی٬ بندرگز٬ ترکمن و گمیشان ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/09/18 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:11

1050 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی و تأسیسات آبی شهرستان های گنبد٬ مینودشت٬ گالیکش ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/09/18 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:9

1049 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۱۴ هکتاری چاپاقلی بندرترکمن(جهت کشت محصولات زراعی و غلات) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/24 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:12

1048 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۵ هکتاری نودیجه(جهت کشت محصولات زراعی و غلات) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/24 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:11

1047 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۶ هکتاری سد کوثر(جهت کشت محصولات زراعی و غلات) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/24 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:10

1046 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۴۲ هکتاری بازگیر(جهت کشت محصولات زراعی و غلات) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/24 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:15

1045 استعلام قیمت: خدمات ژئوتکنیک پروژه های کوچک تأمین آب استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/09/14 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/06

بازدید:26

1044 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد بوستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:17

1043 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد گلستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:18

1042 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی سردآبی و گرمابی در قفس سد گلستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:10

1041 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد دانشمند سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:17

1040 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی مخزن فرعی سد اینچه برون سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:22

1039 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی سردآبی و گرمابی در قفس سد بوستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:9

1038 استعلام قیمت: مطالعه بررسی اثر رسوب در سدهای بالادست سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/09/07 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:28

1037 استعلام قیمت: مطالعه آبزی پروری مخازن سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/09/07 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:20

1036 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفر یک حلقه چاه آب شرب جایگزین چاه شماره ۴ والش آباد ارزیابی طرح و توسعه 1397/09/10 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:32

1035 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفاری چاه آب شرب شماره ۷ فاضل آباد ارزیابی طرح و توسعه 1397/09/10 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:22

1034 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفر یک حلقه چاه آب شرب در سازند سخت روستای زیارت ارزیابی طرح و توسعه 1397/09/10 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:18

1033 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفر دو حلقه چاه آب شرب در سازند سخت(۱ و ۲ توسکستان) ارزیابی طرح و توسعه 1397/09/10 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:19

« 1 2 3 4 ... 5 39 » صفحه: