جمعه, 9 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1379 فراخوان عمومی(ارزیابی کیفی): سرمایه گذاری در طرح سد مخزنی شصت کلاته ارزیابی طرح و توسعه 1399/03/24 6

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:6

1378 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی دریچه های شبکه های مجموعه دانشمند و آلاگل استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/03/12 5

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:5

1377 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی سد کوچک مخزنی و تأسیسات وابسته میاندره استعلام طرح و توسعه 1399/03/11 5

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:5

1376 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی و اجرای خط انتقال آب سد کوچک مخزنی شموشک استعلام طرح و توسعه 1399/03/11 6

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

بازدید:6

1375 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب نوده خاندوز و مرزبن استعلام طرح و توسعه 1399/03/11 5

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

بازدید:5

1374 استعلام قیمت: بهسازی و لایروبی کانال های دهستان باغلی مرامه استعلام طرح و توسعه 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

بازدید:7

1373 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی سد کوچک مخزنی و کانال انتقال آب قره چشمه استعلام طرح و توسعه 1399/03/11 6

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

بازدید:6

1372 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی سد مخزنی و کانال انحرافی فاضل آباد استعلام طرح و توسعه 1399/03/11 5

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

بازدید:5

1371 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی سد انحرافی و سد کوچک مخزنی کوچک نظرخانی استعلام طرح و توسعه 1399/03/11 6

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

بازدید:6

1370 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی کانال و خط انتقال آب سد کوچک مخزنی ولاغوز استعلام طرح و توسعه 1399/03/11 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

بازدید:7

1369 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان گرگان(دیوار شیرعلی آباد و تثبیت بستر زیارت) استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/03/08 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/01

بازدید:14

1368 استعلام قیمت: مطالعات طراحی تفکیکی سایت معوض روستای جنگلده بالا استعلام طرح و توسعه 1399/03/10 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/31

بازدید:17

1367 استعلام قیمت: عملیات لایروبی رودخانه های شهرستان علی آباد کتول(محمدآباد٬ سیاه رودبار٬ وجادره) استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/03/08 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/31

بازدید:10

1366 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای رپرگذاری رودخانه‌های قره‌چای، باغو، باغ گلبن، نوکنده و گرگانرود استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/03/03 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/31

بازدید:17

1365 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات لایروبی٬ دیوارسازی و تثبیت بستر رودخانه های استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/03/03 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/31

بازدید:12

1364 ترک تشریفات: فعالیت های حجمی٬ خدماتی و پشتیبانی یکماهه ۱۳۹۹ مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/31

بازدید:9

1363 مناقصه محدود: عملیات تکمیل بدنه سد آقدکش مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1399/03/17 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/31

بازدید:17

1362 استعلام قیمت: مرمت بخشی از دایک شرقی دانشمند استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/03/03 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:13

1361 استعلام قیمت: عملیات تخریب فنداسیون و برید بتنی مسلح واقع در بستر رودخانه ساری سو و بالادست روستای عرب قره حاجی استعلام طرح و توسعه 1399/03/03 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:15

1360 مزایده ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در بخشی از طرح تفریحی٬ توریستی و گردشگری سد کبودوال مزایده یك مرحله‌ای برنامه ریزی 1399/03/12 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/27

بازدید:33

« 1 2 3 4 ... 5 56 » صفحه: