شنبه, 31 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1086 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید لوله پلی اتیلن برای آبرسانی شهرستان گرگان- چاههای ۴-۶-۱۴ فاضل آباد مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/02/14 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:9

1085 استعلام قیمت: بازرسی و نظارت بر تولید٬ انبارش٬ بسته بندی٬ بارگیری و باراندازی لوله و اتصالات GRP استعلام طرح و توسعه 1398/02/05 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/22

بازدید:24

1084 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): خدمات نظارت بر عملیات اجرایی بسته یک شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل(تسهیلات بانک توسعه اسلامی) ارزیابی طرح و توسعه 1398/02/09 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/20

بازدید:61

1083 مناقصه عمومی یک مرحله ای: تجدید بخشی از فعالیت های پشتیبانی٬ خدماتی و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1398/01/26 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:22

1082 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام طرح و توسعه 1398/01/24 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/23

بازدید:36

1081 مناقصه عمومی یک مرحله ای: بخشی از فعالیت های پشتیبانی٬ خدماتی و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/25 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/14

بازدید:26

1080 استعلام قیمت: عملیات اضطراری در محدوده زهکشی اراضی اولویتدار(محدوده روستای حاجی قره شهرستان آق قلا) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/12/20 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:36

1079 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(محدوده سنگ شکن بنیاد بتن) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/12/23 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:33

1078 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید لوله پلی اتیلن برای آبرسانی شهرستان گرگان- چاههای ۴-۶-۱۴ فاضل آباد مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1397/12/18 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:19

1077 استعلام قیمت: بازنگری مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد مخزنی چایلی و جاده جایگزین همت آباد به مراوه تپه استعلام طرح و توسعه 1397/12/15 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:24

1076 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد گلستان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/11 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:22

1075 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد دانشمند مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/11 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:18

1074 تجدید فراخوان ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در بخشی از طرح تفریحی٬ توریستی و گردشگری سد کبودوال ارزیابی طرح و توسعه 1397/11/16 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:71

1073 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): بهبود و تقویت مخزن فرعی(۳) سد وشمگیر و بهبود سیستم انتقال آب ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:75

1072 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه پمپاژ صوفی شیخ انصاری(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:56

1071 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی شموشک(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:40

1070 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:39

1069 استعلام قیمت: بازرسی و نظارت بر تولید٬ انبارش٬ بسته بندی٬ بارگیری و باراندازی لوله و اتصالات GRP استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/27 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/16

بازدید:41

1068 استعلام قیمت: مطالعه تشکیل تشکل های آب بران در محدوده شبکه آبیاری سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/27 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/16

بازدید:47

1067 استعلام قیمت: مطالعه آبزی پروری مخازن سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/19 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:39

« 1 2 3 4 ... 5 41 » صفحه: