پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1011 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): واحد مدیریت پروژه(PMU) پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو-زرین گل ارزیابی طرح و توسعه 1397/08/10 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/23

بازدید:29

1010 ترک تشریفات: عملیات بهره برداری و وصول حقوق دولتی در شبکه های مدرن، تلفیقی و سنتی در منطقه سدهای وشمگیر و ایمر حفاظت و بهره برداری 1397/07/14 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/14

بازدید:34

1009 فراخوان ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در بخشی از طرح تفریحی٬ توریستی و گردشگری سد کبودوال ارزیابی طرح و توسعه 1397/07/28 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:44

1008 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای پروژه های مرمت و بازسازی تأسیسات آبی حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:40

1007 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:36

1006 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:31

1005 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:33

1004 استعلام قیمت: عملیات احداث ایستگاه پمپاژ قربان آباد(بازه دوم) حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:28

1003 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه های پمپاژ شبکه های گلستان و بوستان حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:26

1002 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمد آباد(پایین دست پل ورودی فاضل آبادو پایین دست سد کوچک انحرافی گلستان) حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:37

1001 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست پل سرخ محله-مجاورت سنگ شکن استقلال) حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:25

1000 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه خرمارود(پایین دست سد انحرافی نوده-قزلجه) حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:24

999 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر مسیل فرق سر و لایروبی رودخانه اترک و سرشاخه ها حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:27

998 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست سد انحرافی کوچک بن کوه) حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:22

997 مناقصه محدود: عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب میرزا کوچک خان(بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:60

996 مناقصه محدود: عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:42

995 مناقصه محدود: عملیات ترمیم و توسعه سیفون آلاگل و کانال انتقال آب(بخشی از بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:41

994 مناقصه محدود: عملیات مرمت و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:35

993 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها حفاظت و بهره برداری 1397/05/25 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:68

992 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سد گلستان حفاظت و بهره برداری 1397/05/24 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:64

« 1 2 3 4 ... 5 37 » صفحه: