سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1274 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات برق رسانی به بخشی از طرح آبرسانی به شهر کلاله ارزیابی طرح و توسعه 1398/11/14 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:4

1273 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): خرید لوله و اتصالات برای آبرسانی شهر کلاله ارزیابی طرح و توسعه 1398/11/19 3

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:3

1272 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه خرمارود(در مجاورت شهر نوده و روستای قزلجه شهرستان آزادشهر) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/07 6

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:6

1271 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه دوغ در محدوده شهرستان کلاله(پل کوسه) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/07 5

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:5

1270 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های نرماب و خرخر(قلی تپه) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/07 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:7

1269 استعلام قیمت: انجام خدمات موردی آزمایشگاه پروژه احداث مخازن ۲۰۰۰ م.م جنوب ولاغوز٬ ۵۰۰۰ م.م دوم کردکوی و ۵۰۰۰ م.م گمیشان استعلام طرح و توسعه 1398/11/06 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/26

بازدید:10

1268 استعلام قیمت: انجام خدمات موردی آزمایشگاه در پروژه های طرح آبرسانی به شهر کلاله استعلام طرح و توسعه 1398/11/06 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/26

بازدید:9

1267 ۱۲ مشاوره ای: استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در اراضی پایاب سد کبودوال علی آباد(محدوده کانال آبرسان ارزیابی طرح و توسعه 1398/11/07 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:22

1266 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(مجاور سنگ شکن بنیاد بتن) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/10/30 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:9

1265 استعلام قیمت: احداث و بازسازی ایستگاه های هیدرومتری اوغان٬ قره شور٬ لزوره٬ جنگلده و خروجی سد گلستان استعلام مطالعات پایه منابع آب 1398/10/26 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:10

1264 استعلام قیمت: عملیات ساماندهی و ترمیم دیواره رودخانه اترک(بازشدگی مقطع۲) در مجاورت مقسم داشلی برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/10/30 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:9

1263 استعلام قیمت: عملیات ساماندهی و ترمیم دیواره رودخانه اترک(بازشدگی مقطع۱) در مجاورت مقسم داشلی برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/10/30 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:7

1262 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه قره چای در محدوده شهرستان رامیان(پایین دست آبشار-گل رامیان) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/10/26 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:12

1261 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه پمپاژ سد گلستان مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1398/11/12 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:18

1260 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اراضی خریداری شده مخزن سد مختومقلی فراغی(چایلی) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1398/11/05 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:14

1259 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۵ هکتاری در باغ زیتون نودیجه مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1398/11/05 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:11

1258 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۱۴هکتاری جنب تصفیه خانه بندرترکمن مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1398/11/05 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:9

1257 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۱/۵ هکتاری تصفیه خانه نرماب مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1398/11/05 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:9

1256 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۴ هکتاری تصفیه خانه گرمابدشت مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1398/11/05 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/24

بازدید:15

1255 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان اولویت۳ناحیه عمرانی۲ مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/11/07 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/18

بازدید:31

« 1 2 3 4 ... 5 50 » صفحه: