جمعه, 26 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1162 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه شهرستانهای کردکوی و بندرگز(شصتکلا٬ میاندره٬ نامن و نوکنده) استعلام طرح و توسعه 1398/07/16 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/13

بازدید:27

1161 استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل طرح آبرسانی به شهر گرگان استعلام طرح و توسعه 1398/07/24 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/10

بازدید:21

1160 استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استعلام طرح و توسعه 1398/07/24 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/10

بازدید:15

1159 استعلام قیمت: شناسایی و برنامه ریزی به منظور رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه ها(رودبانی) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/07/16 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/06

بازدید:23

1158 فراخوان(شناسایی سرمایه گذار): سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون آببندان های تغذیه مصنوعی کلو ارزیابی برنامه ریزی 1398/07/18 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/03

بازدید:48

1157 استعلام قیمت: احداث پست زمینی٬ تجهیز پست داخلی و کابل کشی ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای گلستان استعلام - 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/03

بازدید:14

1156 استعلام قیمت: پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز حوزه عمل اداره منابع آب گرگان و آق قلا-۱۰۹ استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/07/08 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/01

بازدید:16

1155 استعلام قیمت: پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز حوزه عمل اداره منابع آب گرگان و آق قلا-134 استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/07/08 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/01

بازدید:15

1154 استعلام قیمت: نقشه برداری و کاداستر رودخانه های الستان٬ وجادره٬ قره سو آزادشهر(بازه۲)٬ آق سو(بازه۲)٬ حاجی قوشان(بازه۲) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/07/06 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:21

1153 استعلام قیمت: خدمات مطالعات نقشه برداری و کاداستر فاز۲ ناحیه۴ زهکشی اراضی اولویتدار استعلام طرح و توسعه 1398/07/06 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:21

1152 مشاوره (تک گزینه ای): طراحی و اجرای پایلوت مزارع شورورزی ارزیابی طرح و توسعه 1398/07/09 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:28

1151 مناقصه عمومی یک مرحله ای(تجدید): خرید لوله و اتصالات برای آبرسانی شهر کلاله مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/07/06 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/23

بازدید:24

1150 مناقصه عمومی یک مرحله ای(تجدید): خرید الکتروپمپ برای آبرسانی شهر کلاله مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/07/06 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/23

بازدید:29

1149 مشاوره (تک گزینه ای): مطالعات تکمیلی پروژه مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری زهکشی قره سو-زرینگل(واحد عمرانی قره بلاغ) ارزیابی طرح و توسعه 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/09

بازدید:61

1148 استعلام قیمت: مطالعات مرحله دوم زهکشی اولویتدار منطقه ۲ استعلام طرح و توسعه 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/09

بازدید:34

1147 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات آبرسانی به زون های ۲ آزادشهر و ۴ رامیان ارزیابی طرح و توسعه 1398/06/23 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/04

بازدید:26

1146 فراخوان ارزیابی کیفی(شناسایی سرمایه گذار): تأمین مالی پروژه سیستم انحراف آب سد چایلی(بخشی از طرح سد چایلی) ارزیابی طرح و توسعه 1398/06/23 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/02

بازدید:41

1090-2 فراخوان(مشاوره): اسناد تکمیلی مطالعات مدیریت جامع منابع آب در حوضه آبریز قره سو- زرین گل ارزیابی طرح و توسعه 1398/06/23 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/24

بازدید:223

1145 استعلام قیمت: بهسازی و لایروبی کانال زراعی دهستان باغلی مرامه(بازه سوم) استعلام طرح و توسعه 1398/05/16 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:33

1144 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/05/16 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/08

بازدید:36

« 1 2 3 4 ... 5 45 » صفحه: