شنبه, 16 آذر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1230 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی دریچه های مخازن سد وشمگیر(دریچه رابط سه درب) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/24 0

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:0

1229 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی دریچه های مخازن سد وشمگیر(پریز مزرعه) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/24 0

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:0

1228 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی ایستگاه پمپاژ سد بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/24 0

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:0

1227 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی تجهیزات هیدرومکانیکال و دریچه های تحتانی سد گلستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/24 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:2

1226 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی تجهیزات هیدرومکانیکال و دریچه های تحتانی سد بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/24 1

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:1

1225 استعلام قیمت: نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آلاگل٬ آلماگل٬ اینچه برون٬ دانشمند و کرند استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/24 1

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:1

1224 استعلام قیمت: نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های شهید ایمری٬قربانی و سد انحرافی زرینگل استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/19 1

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:1

1223 استعلام قیمت: نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر و سد لاستیکی خواجه نفس استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/24 1

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:1

1222 استعلام قیمت: نگهداری و تعمیرات سد و شبکه های گلستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/24 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:2

1221 مناقصه محدود: مرمت و بازسازی کانالها، زهکشی ها و تأسیسات هیدرومکانیکال شبکه وشمگیر R۴و R۶و آمیل و آویس ساحل راست مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1398/09/30 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:4

1220 استعلام قیمت: نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:2

1219 استعلام قیمت: نگهداری و تعمیرات سد و شبکه وشمگیر و سد شهید دستغیب استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/09/16 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:2

1218 مناقصه محدود: مرمت و بازسازی دریچه های مخازن سد وشمگیر و دریچه های تحتانی سد کبودوال مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1398/09/30 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:2

1217 مناقصه محدود: مرمت و بازسازی سد انحرافی زرینگل مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1398/09/30 3

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:3

1216 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان رامیان(قره چای٬سیاه جوی٬دوبرار) استعلام حفاظت و بهره برداری 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:2

1215 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه گرگانرود در محدوده شهرستان کلاله استعلام حفاظت و بهره برداری 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:2

1214 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان آزادشهر(خرمارود، پالم، سوسرا، خنجری) استعلام حفاظت و بهره برداری 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:2

1213 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اوغان در محدوده شهرستان گالیکش استعلام حفاظت و بهره برداری 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:2

1212 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه نومل(مجاورت سد نومل) استعلام حفاظت و بهره برداری 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:2

1211 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان گنبد(بایرام شالی و قره تکن) استعلام حفاظت و بهره برداری 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/14

بازدید:2

« 1 2 3 4 ... 5 48 » صفحه: