دوشنبه, 27 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1101 استعلام قیمت: انجام آزمایشات کیفی آب خام چشمه آق سو استعلام طرح و توسعه 1398/04/05 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:16

1100 استعلام قیمت: مطالعات تأمین آب منطقه گردشگری هزارپیچ گرگان استعلام طرح و توسعه 1398/03/30 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/21

بازدید:25

1099 استعلام قیمت: بازرسی و نظارت بر تولید٬ انبارش٬ بسته بندی٬ بارگیری و باراندازی لوله و اتصالات GRP استعلام طرح و توسعه 1398/04/05 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/21

بازدید:17

1098 مشاوره (تک گزینه ای): مطالعات تکمیلی پروژه مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری زهکشی قره سو-زرینگل(واحد عمرانی قره بلاغ) ارزیابی طرح و توسعه 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:80

1090-1 جلسه شفاف سازی مناقصه فراخوان(مشاوره):مطالعات یکپارچه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز قره سو و زرینگل ارزیابی طرح و توسعه 1398/03/20 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:133

1097 مشاوره (تک گزینه ای): مطالعات جنبی ژئوتکنیک اسکان مجدد روستای جنگلده بالا در سایت نرموکند ارزیابی طرح و توسعه 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/07

بازدید:29

1096 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/03/21 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/04

بازدید:36

1095 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): تکمیل خط انتقال از مخازن گرمابدشت به زون های۳ و ۴ گرگان و تکمیل مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی گرمابدشت مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/25 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/30

بازدید:40

1094 مناقصه محدود: عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/11 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/29

بازدید:37

1093 مناقصه محدود: عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه پمپاژ صوفی شیخ انصاری(بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/11 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/29

بازدید:25

1092 مناقصه محدود: عملیات ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی شموشک(بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/11 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/29

بازدید:34

1091 مناقصه محدود: احداث کانال و سد انحرافی پاسنگ مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/11 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/29

بازدید:34

1090 فراخوان (مشاوره): مطالعات مدیریت جامع منابع آب در حوضه آبریز قره سو- زرین گل مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/30 334

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/23

بازدید:334

1089 استعلام قیمت: تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده چاه های شرق استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/02/31 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/22

بازدید:33

1088 مناقصه عمومی یک مرحله ای: تجدید بخشی از فعالیت های پشتیبانی٬ خدماتی و خدمات عمومی بمدت ده ماه مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1398/02/24 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/10

بازدید:26

1087 ترک تشریفات: فعالیت های حجمی٬ خدماتی و پشتیبانی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1398/02/02 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/05

بازدید:27

1086 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید لوله پلی اتیلن برای آبرسانی شهرستان گرگان- چاههای ۴-۶-۱۴ فاضل آباد مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/02/14 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:34

1085 استعلام قیمت: بازرسی و نظارت بر تولید٬ انبارش٬ بسته بندی٬ بارگیری و باراندازی لوله و اتصالات GRP استعلام طرح و توسعه 1398/02/05 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/22

بازدید:39

1084 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): خدمات نظارت بر عملیات اجرایی بسته یک شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل(تسهیلات بانک توسعه اسلامی) ارزیابی طرح و توسعه 1398/02/09 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/20

بازدید:157

1083 مناقصه عمومی یک مرحله ای: تجدید بخشی از فعالیت های پشتیبانی٬ خدماتی و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1398/01/26 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:31

« 1 2 3 4 ... 5 42 » صفحه: