پنجشنبه, 2 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1076 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد گلستان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/11 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:10

1075 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد دانشمند مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/11 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:7

1074 تجدید فراخوان ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در بخشی از طرح تفریحی٬ توریستی و گردشگری سد کبودوال ارزیابی طرح و توسعه 1397/11/16 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:57

1073 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): بهبود و تقویت مخزن فرعی(۳) سد وشمگیر و بهبود سیستم انتقال آب ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:60

1072 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه پمپاژ صوفی شیخ انصاری(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:47

1071 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی شموشک(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:33

1070 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:31

1069 استعلام قیمت: بازرسی و نظارت بر تولید٬ انبارش٬ بسته بندی٬ بارگیری و باراندازی لوله و اتصالات GRP استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/27 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/16

بازدید:33

1068 استعلام قیمت: مطالعه تشکیل تشکل های آب بران در محدوده شبکه آبیاری سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/27 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/16

بازدید:36

1067 استعلام قیمت: مطالعه آبزی پروری مخازن سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/19 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:32

1066 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های وشمگیر٬ شهید ایمری٬قربانی و دستغیب استعلام حفاظت و بهره برداری 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/09

بازدید:21

1065 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آلاگل٬ آلماگل٬ دانشمند و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/09

بازدید:18

1064 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید جی آر پی برای خط انتقال آبرسانی شهرهای رامیان و آزادشهر مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1397/10/15 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:23

1063 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه زاو(مجاور روستای عزیز آباد) استعلام حفاظت و بهره برداری 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:26

1062 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه ساری سو و مسیل قرناوه علیا استعلام حفاظت و بهره برداری 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:22

1061 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری و تهیه کاداستر رودخانه های زیارت(بازه۳) و النگدره استعلام حفاظت و بهره برداری 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/02

بازدید:48

1060 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و رپرگذاری رودخانه های شهرستان گرگان استعلام حفاظت و بهره برداری 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/02

بازدید:34

1059 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و رپرگذاری رودخانه های شهرستان کلاله استعلام حفاظت و بهره برداری 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:28

1058 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و دیواره سازی رودخانه های شهرستان گرگان استعلام حفاظت و بهره برداری 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:19

1057 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر٬ سد انحرافی زرینگل و سد لاستیکی خواجه نفس استعلام حفاظت و بهره برداری 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/29

بازدید:25

« 1 2 3 4 ... 5 40 » صفحه: