چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

 گروه: مهندسی رودخانه ها و سواحل
کنترل سیل در حوضه گرگانرود
انجام مطالعات سیل خیزی جامع استان و هشدار سیل، کنترل سیلاب و تهیه و اجرای طرحهای کنترل سیل در حوزه گرگانرود با سه محور : آبخیزداری – هشدار سیل – مهندسی رودخانه با اجرای طرحهای سازه ای ، لایروبی و ساماندهی ، فرهنگی و آموزشی

 

تاریخ شروع : 1381/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 78   درصد   

توضیحات بیشتر