دوشنبه, 26 آذر 1397
 
 
کد سند:   810  
ترک تشریفات: فروش یک دستگاه خودرو سواری بنز ون ۴ سیلندر بژ مدل۱۳۸۲ به شماره انتظامی 59-918الف 11
مشخصات آگهی
 موضوع: ترک تشریفات: فروش یک دستگاه خودرو سواری بنز ون ۴ سیلندر بژ مدل۱۳۸۲ به شماره انتظامی 59-918الف 11
تشریح:

روند مناقصه ترک تشریفات می باشد.

واحد منتشر کننده: بازرگانی
دستگاه نظارت: -
میزان برآورد هزینه: 327.000.000 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: استان گلستان
تضمین مورد نیاز: 0
محل بازگشایی: دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: -
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/05
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1396/10/06
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/06
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 110