یکشنبه, 30 دی 1397

 

در هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها:

 

شرکت آب منطقه ای گلستان موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی نظام پیشنهاد ها شد

شرکت آب منطقه ای گلستان در هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها در خصوص استقرار این نظام موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی نظام پیشنهادها شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در متن گواهینامه که به امضای دکتر سید علی طباطبایی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران ورئیس این جشنواره آمده است: با تاییدات ایزد منان بر اساس ارزیابی های به عمل آمده در هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها در خصوص استقرار این نظام و به پاس قدردانی از تعهد و پایبندی آن شرکت برای حرکت به سوی تعالی نظام پیشنهادها این گواهینامه اعطاء می گردد.

امید است با تلاش بیشتر ولطف خداوند سبحان به مدارج بالاتری از سرآمدی وتعالی سازمانی در این نظام نایل شوید.

گفتنی است مهندس حسین دهقان معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای گلستان به نمایندگی از مدیرعامل این شرکت در هشتمین جشنواره  ملی نظام پیشنهادها حضور و گواهینامه را دریافت نمود.

 

 

 

منبع خبر: