دوشنبه, 26 آذر 1397

 

 

برخورد قانونی با حفاران غیر مجاز دستگاهی در شهرستان های گرگان و آق قلا

مدیر امور منابع آب گرگان و آق قلا از جمع آوری و توقیف ادوات و تجهیزات یک دستگاه حفاری تراکتوری غیر مجاز در روستای تورنگ تپه گرگان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، محسن جدیدی با بیان این مطلب افزود: به دنبال گزارش های دریافت شده، پس از هماهنگی با فرماندهی پاسگاه تقی آباد گرگان نسبت به جمع آوری ادوات وتجهیزات وانتقال به پارکینگ آب منطقه ای اقدام و پرونده مالک چاه غیر مجاز جهت سیر مراحل قانونی انسداد به مراجع قضایی ارجاع گردید.
گفتنی است طی سال های 95 و 96 تعداد 8 دستگاه حفاری غیر مجاز تراکتوری که اقدام به حفر شبانه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد امور منابع آب گرگان و آق قلا نمودند شناسایی شدند.

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان