چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

 

بارش 118 میلی متری باران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در گلستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از بارش 118 میلی متری باران از ابتدای سال آبی(مهر) تاکنون در استان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری اظهار کرد: در مدت مهر ماه  سال جاری لغایت12 آذر ماه جاری نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 20 درصدی و در مقایسه با دراز مدت افزایش 9 درصدی را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان تصریح کرد: حجم ذخیره سدهای استان تا امروز 28 میلیون متر مکعب است که حدود 10 درصد ذخیره مخازن استان را شامل می شود و کاهش 69 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان