چهارشنبه, 27 دی 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
296 خرید شش دستگاه شتابنگار(مورد تائید شرکت مدیریت منابع آب) مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1393/12/09 519

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/26

بازدید:519

295 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه قره چای(رامیان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه 1393/11/27 581

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:581

294 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(رحمت آباد) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه 1393/11/27 480

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:480

293 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه چلی (محمد آباد کتول) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه 1393/11/27 542

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:542

292 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات دیواره سازی، تثبیت بستر و اصلاح مسیر رودخانه ساری سو (عرب قره حاجی) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری- گروه مهندسی رودخانه 1393/11/27 486

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:486

291 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه زیارت (مجاور دانشگاه آزاد) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1393/11/27 487

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:487

290 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های گز شرقی و غربی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری- گروه مهندسی رودخانه 1393/11/27 430

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:430

289 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه النگ دره مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری- گروه مهندسی رودخانه 1393/11/27 485

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:485

تجدید مزایده عمومی یک مرحله ‏ای: اجاره زمین ۱۵ هکتاری پایاب سد بوستان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 457

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/08

بازدید:457

فراخوان ارزیابی کیفی:ادامه پوشش بتنی کانال انتقال آب شش روستای کمالان(بازه چهارم) مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1393/11/06 461

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/08

بازدید:461

فراخوان ارزیابی کیفی:احداث مخزن 5000 مترمکعبی کردکوی مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه-آبرسانی 1393/11/18 485

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/07

بازدید:485

فراخوان ارزیابی کیفی: مرمت و بازسازی سد انحرافی نوده خاندوز مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1393/11/21 579

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/07

بازدید:579

فراخوان ارزیابی کیفی: مرمت و بازسازی سد انحرافی گامیشلی مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1393/11/21 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/07

بازدید:453

فراخوان ارزیابی کیفی:ترمیم سد انحرافی بن کوه علی آباد کتول مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1393/11/21 449

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:449

فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفر یک حلقه چاه در منطقه ولاغوز مناقصه یك مرحله‌ای واحد آبرسانی 1393/10/24 372

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:372

2101 سد انحرافی مناقصه یك مرحله‌ای مهندسی رودخانه 503

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:503

2104 فروش ساختمان گرگانپارس مزایده یك مرحله‌ای امور قراراداها 372

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/01

بازدید:372

« 1 ... 23 24 25 26 27 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا