سه‌شنبه, 29 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
416 استعلام قیمت:عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آلاگل، آلماگل و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/12/09 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/09

بازدید:84

415 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سد گلستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/12/09 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/09

بازدید:84

414 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای شهید ایمری و شهید قربانی استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/12/09 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/09

بازدید:81

413 استعلام قیمت:عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/12/09 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/09

بازدید:79

412 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/12/09 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:105

411 استعلام قیمت: عملیات ترمیم سد مخزنی هوتن استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/12/09 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:93

410 استعلام قیمت:عملیات هیدروگرافی و نقشه برداری مخزن سد بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/12/09 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:100

409 استعلام قیمت: بررسی و مطالعه و پایش رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها(سال۹۴) استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/12/09 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/05

بازدید:85

408 استعلام قیمت:نظارت کارگاهی پروژه عملیات مرمت و بازسازی تأسیسات آبی(سال۹۴) استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/12/09 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/04

بازدید:79

407 تک گزینه ای:مطالعات تهیه مدل مالی طرح آبرسانی به نوار مرزی استان به روشBOT و فاینانس داخلی و خارجی مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه-آبرسانی 1394/12/15 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/02

بازدید:179

406 فراخوان ارزیابی کیفی:لوله فایبرگلاسG.R.Pبا قطر۵۰۰میلیمترفشار۱۰بار٬سختی۵۰۰۰ مناقصه دو مرحله‌ای بازرگانی 1394/12/13 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/02

بازدید:155

405 استعلام قیمت:مستندسازی الکترونیکی اسناد و مدارک قراردادها و مناقصات استعلام برنامه ریزی و بهبود مدیریت 1394/12/01 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:79

404 استعلام قیمت: خدمات ژئوتکنیک طرح های کوچک تأمین آب خسارت دیده از سیل استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری-طرحهای کوچک تامین آب 1394/12/01 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:127

403 مشاوره (۵مشاوره):گشت و بازرسی٬کنترل بهره برداری وحفاظت کمی وکیفی تاسیسات آبی گنبد٬مینودشت٬گالیکش مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/12/02 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:111

402 مشاوره(۵مشاوره):گشت و بازرسی،کنترل بهره برداری،حفاظت کمی،کیفی منابع،مجاری،تأسیسات آبی آزادشهر،رامیان مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/12/02 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:110

401 مناقصه محدود: احداث دیواره سازی و ساماندهی رودخانه چلی(ابتدای روستای چلی سفلی) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/12/08 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:178

400 فراخوان ارزیابی کیفی: مرمت و بازسازی سد انحرافی نوده خاندوز مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/12/10 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/27

بازدید:239

399 فراخوان ارزیابی کیفی: مرمت و بازسازی سد انحرافی گامیشلی مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/12/10 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/27

بازدید:188

398 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفاری چاه جایگزین شماره۱ آب شرب در منطقه ولاغوز مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه-آبرسانی 1394/12/10 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/27

بازدید:101

397 فراخوان ارزیابی کیفی: ترمیم سد انحرافی بن کوه علی آباد کتول مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/12/10 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:266

« 1 ... 25 26 27 28 ... 29 33 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا