دوشنبه, 2 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
481 استعلام قیمت: عملیات حفاری ژئوتکنیک طرح تغذیه مصنوعی جفاکنده استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/25 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:175

480 استعلام قیمت: تهیه اسناد و برگزاری مناقصه طرح آقدکش به روش BOT استعلام طرح و توسعه 1395/02/25 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:121

479 استعلام قیمت: عملیات پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز مرکزی استان واقع در شهرستان های علی آباد کتول٬ آزادشهر و رامیان استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/23 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:119

478 استعلام قیمت: عملیات پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز شرق استان واقع در شهرستان های گنبد کاووس٬مینودشت٬گالیکش کلاله و مراوه تپه. استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/23 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:104

477 استعلام قیمت: عملیات پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز غرب استان واقع در شهرستان های گرگان٬ آق قلا٬ کردکوی٬ بندرگز٬ ترکمن و گمیشان. استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/23 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:107

476 استعلام قیمت: عملیات تکمیل و بازسازی سد کوچک مخزنی نوده ملک استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/23 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:116

475 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفر یک حلقه چاه آب شرب در منطقه دلند مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1395/02/29 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:126

474 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفر یک حلقه چاه آب شرب در منطقه ازداری رامیان مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1395/02/29 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:145

473 فراخوان ارزیابی کیفی: احداث باقیمانده حوضچه های شیرآلات در مسیر خط انتقال از چشمه آق سو تا مخزن 5000 م.م. کلاله مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1395/02/29 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/18

بازدید:162

472 مناقصه عمومی یک مرحله ای:‌ خرید خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری تعداد۳۷دستگاه در سال۹۵ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1395/02/25 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/13

بازدید:142

471 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی تغذیه مصنوعی قرن آباد (لایروبی و اجرای ریپ رپ) استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/20 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/13

بازدید:125

470 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی تغذیه مصنوعی شفیع آباد (احداث کانال و سرریز) استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/20 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/13

بازدید:111

469 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی تغذیه مصنوعی شفیع آباد (لایروبی و اجرای ریپ رپ) استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/20 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/13

بازدید:117

468 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات لایروبی، رپرگذاری ، دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های استان گلستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/19 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/12

بازدید:127

466 استعلام قیمت: مطالعات طراحی احداث کانال و سد انحرافی تغذیه مصنوعی پاسنگ استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/12 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:148

467 مناقصه عمومی یک مرحله ای:‌ خرید خدمت بخشی از فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی در سال ۱۳۹۵ بصورت حجمی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1395/02/18 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:150

465 مناقصه محدود: عملیات تکمیلی اجزا و تأسیسات مرتبط با سد کوچک مخزنی چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1395/02/11 200

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/03

بازدید:200

464 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه قره سو و سرشاخه های فرعی منشعب از رودخانه قره سو(اسلام تپه٬ قره تپه٬ خمبرآباد و گامیشلی نزار) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1395/02/07 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/03

بازدید:126

463 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک مرزی در محدوده سد دانشمند و پایین دست استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/07 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/03

بازدید:121

462 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک مرزی و کانال آلاگل در بالادست و پایین دست مقسم داشلی برون و تعمیرات دریچه های آبگیر کانال آلاگل استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/02/07 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/31

بازدید:169

« 1 ... 25 26 27 28 ... 29 37 » صفحه: