یکشنبه, 27 اسفند 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
346 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:73

345 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد شهید دستغیب و سد انحرافی زرینگل استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:130

344 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه گلستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:85

343 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:81

342 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر و خواجه نفس استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:87

341 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آلاگل٬ آلماگل٬ اینچه برون و کرند حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:96

340 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر PE۸۰، فشار ۱۰ و ۱۶ بار مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1394/09/22 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/15

بازدید:148

339 مزایده عمومی یک مرحله ای: اجاره مخزن فرعی سد اینچه برون برای پرورش ماهی گرمابی مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1394/09/22 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/15

بازدید:114

338 استعلام قیمت: مطالعات تعیین حدبستر و حریم رودخانه های آق سو٬ خرمارود و چاله پل استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/09/15 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:225

337 استعلام قیمت: مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های نکارود٬ نامن و زواردشت استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/09/15 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:227

336 تجدید فروش یک قطعه زمین در شهرک آبیاری گرگان به مساحت 850 متر مربع مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1394/09/14 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/02

بازدید:194

335 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه های بالاجاده۱، بالاجاده۲ و سرکلاته استعلام حفاظت و بهره برداری-مهندسی رودخانه ها و سواحل 1394/08/17 326

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:326

334 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه های نوکنده٬ جفاکنده٬ ولفرا و باغو استعلام حفاظت و بهره برداری-مهندسی رودخانه ها و سواحل 1394/08/17 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:239

333 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفاری چاه آب شرب شماره 5 بانیال مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه_آبرسانی 1394/08/25 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:246

332 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفاری چاه آب شرب شماره 4 بانیال مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه_آبرسانی 1394/08/25 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:216

331 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفاری چاه آب شرب شماره 3 بانیال مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه_آبرسانی 1394/08/25 259

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:259

330 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفاری چاه آب شرب شماره 2 بانیال مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه_آبرسانی 1394/08/25 236

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:236

329 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفاری چاه آب شرب شماره 1 بانیال مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه_آبرسانی 1394/08/25 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:231

328 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات حفاری چاه آب شرب حیدرآباد مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه_آبرسانی 1394/08/25 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:231

327 فراخوان ارزیابی کیفی: احداث مخزن 2000 م.م. منطقه کوسه شهر کلاله مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه_آبرسانی 1394/08/25 422

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:422

« 1 ... 25 26 27 28 ... 29 30 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا