دوشنبه, 26 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
534 استعلام قیمت: مطالعات تأمین آب شرب شهر سیمین شهر و روستاهای مسیر استعلام طرح و توسعه 1395/08/10 200

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:200

533 مزایده عمومی: اجاره استخر (شهید لولایی) واقع در گرگان، اول جاده آق قلا با تمامی تاسیسات و امکانات به مدت یک سال مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1395/08/15 2489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:2489

532 فراخوان ارزیابی کیفی: تهیه و تأمین کالا، اجرا و تأمین مالی بخش سوم طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1395/08/10 293

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:293

531 فراخوان ارزیابی کیفی: تهیه و تأمین کالا، اجرا و تأمین مالی بخش دوم طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1395/08/10 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:182

530 فراخوان ارزیابی کیفی: تهیه و تأمین کالا، اجرا و تأمین مالی بخش اول طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1395/08/10 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:193

529 استعلام قیمت: عملیات حفاری ژئوتکنیک طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان استعلام طرح و توسعه 1395/08/02 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/24

بازدید:191

528 مشاور(تک گزینه ای): خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) عملیات احداث سد تنظیمی محمدآباد و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1395/07/19 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/14

بازدید:268

527 استعلام قیمت: مطالعات ژئوتکنیک آب بندانها و سازه های وابسته در پروژه مطالعات مرحله دوم شبکه پایاب سد انحرافی محمدآباد استعلام طرح و توسعه 1395/06/06 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/30

بازدید:298

526 استعلام قیمت: انجام مطالعات و طراحی تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار با سازه های اندازه گیری جریان آب در محدوده تأسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان. استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/06/03 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/30

بازدید:246

525 تجدید مزایده: فروش زمین شهرک آبیاری به مساحت۸۲۱/۷۲م.م بخشی از پلاک۵۳۰۰فرعی از ۳۹۹۶اصلی بخش ۱ثبت گرگان مزایده یك مرحله‌ای مالی و پشتیبانی 1395/06/06 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:194

524 استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سد نگارستان (کبودوال استعلام طرح و توسعه 1395/05/12 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/04

بازدید:213

523 مشاوره(تک گزینه ای): پایش و ارزشیابی مطالعات بازبینی و بررسی اثرات طرح جامع سیل و توسعه و تدوین برنامه بلندمدت سیل در استان گلستان مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1395/05/05 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/31

بازدید:269

522 مشاور(تک گزینه ای): خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) عملیات تکمیلی احداث راه جایگزین مراوه تپه به همت آباد استعلام طرح و توسعه 1395/05/04 265

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/30

بازدید:265

521 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات اجرایی پروژه های مرمت و بازسازی تغذیه مصنوعی استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/05/02 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/29

بازدید:211

520 استعلام قیمت: مرمت و بازسازی تغذیه مصنوعی شفیع آباد(احداث کانال و سرریز) استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/04/22 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/20

بازدید:245

519 تجدید مزایده عمومی: فروش زمین شهرک آبیاری به مساحت۸۲۱/۷۲م.م بخشی از پلاک۵۳۰۰فرعی از ۳۹۹۶اصلی بخش ۱ثبت گرگان مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1395/05/10 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/19

بازدید:258

518 ترک تشریفات: عملیات وصول حقوق دولتی در شبکه های آبیاری تلفیقی و سنتی پراکنده در جنوب استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/04/12 271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/15

بازدید:271

517 استعلام قیمت: دیواره سازی و ساماندهی مسیل قرقجیق (بازه 3) استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/04/14 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/12

بازدید:220

516 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه ساری سو (داخل روستای عرب قره حاجی) استعلام حفاظت و بهره برداری 1395/04/14 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/12

بازدید:223

515 مشاوره (12مشاوره): مطالعه و اندازه گیری شبکه سنجش منابع آب استان گلستان مناقصه یك مرحله‌ای مطالعات پایه منابع آب 1395/04/23 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/12

بازدید:281

« 1 ... 25 26 27 28 ... 29 39 » صفحه: