دوشنبه, 27 خرداد 1398

1- انجام سطح بندی کلیه طرح های شرکت

2- انجام مانور دور میزی

3- انجام مانور خروج استراری

4-برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل

5- برگزاری کارگاه آموزشی HSE

6- برگزاری جلسات کمیته مدیریت بحران

7- برگزاری جلسات کارگروه آب و انرژی پدافند غیر عامل استان گلستان

8- نصب، تعمیر، نگهداری و نظارت مستمر دوربین های نظارتی در انبارهای ستاد

9- برگزاری مناقصه مطالعات پدافند غیر عامل سدهای ( وشمگیر، گلستان، بوستان و مجموعه طرح های مرزی آلاگل و دانشمند )

10- انتخاب شرکت مهندسین  مشاور برای مطالعات پدافند غیر عامل سد نرماب

11- پیگیری برگزاری 2 دوره HSE از طرح زه کشی عراضی الویت دار

12- پیگیری و انجام مطالعات پدافند غیر عامل سد نگارستان

13- انجام ایمن سازی زیر ساخته ای نرم افزاری شرکت و پیگیری تکمیل آن ( پدافند سایبری )

14- خرید و نصب دیزل ژنراتور ( تامین برق جایگزین در ستاد )

15- تامین اعتبار و پیگیری خرید البسه یکسان مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت

16- برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک ویژه هیئت مدیره شرکت

17- تامین اعتبار انجام سناریو آموزشی درس انسان و محیط زیست

18- تکمیل و بروز رسانی زیر سایت مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

19- بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح مطالعه جامع پدافند غیر عامل استان در کارگروه آب و انرژی