چهارشنبه, 14 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
366 مزایده عمومی: اجاره زمین ۱۰ هکتاری واقع در دشت حلقه شهرستان مینودشت مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/28 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:204

365 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه های گرمابدشت و نومل استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/09/25 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:195

364 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه تقی آباد استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/09/25 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:208

363 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه شموشک استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/09/25 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:186

362 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه قرن آباد استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/09/25 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:199

361 استعلام قیمت: گشت و بازرسی برعملکرد تجهیزات و منصوبات و کنتورهای هوشمند نصب شده بر روی چاههای برقی استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/23 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:182

360 گشت و بازرسی ٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی تاسیسات آبی شهرستان گرگان و آق قلا مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/18 222

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:222

359 گشت و بازرسی ٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی تاسیسات آبی شهرستان علی آباد کتول مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/18 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:179

358 گشت و بازرسی٬کنترل بهره برداری و حفاظت کمی وکیفی تاسیسات آبی شهرستانهای آزادشهر و رامیان مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/18 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:179

357 گشت و بازرسی٬کنترل بهره برداری تاسیسات آبی شهرستانهای کردکوی٬بندرگز٬ترکمن و گمیشان مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/18 164

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:164

355 ۱۲مشاوره: گشت و بازرسی٬کنترل بهره برداری و حفاظت کمی وکیفی تاسیسات آبی شهرستانهای کلاله و مراوه تپه مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/18 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:173

354 استعلام قیمت: عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز شرق استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:187

351 استعلام قیمت: عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز غرب استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 170

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:170

353 عملیات نقشه برداری و کاداستر رودخانه خرمارود(بازه شماره ۲) مناقصه دو مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/10/03 260

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:260

352 فراخوان ارزیابی کیفی: ساخت مخازن ذخیره و کنترل سیلاب سد لاستیکی آقدکش به روش B.O.T مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1394/10/23 222

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/24

بازدید:222

356 ۱۲مشاوره: گشت و بازرسی٬کنترل بهره برداری وحفاظت کمی وکیفی تاسیسات آبی شهرستانهای گنبد٬مینودشت٬گالیکش مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/18 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:202

350 استعلام قیمت: تهیه بانک اطلاعاتی از طریق استخراج اطلاعات از پرونده های چاه های استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/23

بازدید:207

349 استعلام قیمت: مطالعات تهیه کاداستر بستر رودخانه گرگانرود( بازه شماره ۱) استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/09/17 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/23

بازدید:180

348 استعلام قیمت:بررسی و مطالعه و تهیه دستورالعمل اقدامات اضطراری برای پیشگیری از غرق شدگی تآًسیسات آبی استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:194

347 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های شهید ایمری (ایمر۱) و شهید قربانی(ایمر۲) استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:193

« 1 ... 50 51 52 53 ... 54 56 » صفحه: