چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
971 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه انجیراب(روستای شیرعلی) حفاظت و بهره برداری 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:42

970 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه زرینگل حفاظت و بهره برداری 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:44

969 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر مسیل فرق سر و لایروبی رودخانه اترک و سرشاخه ها حفاظت و بهره برداری 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:39

968 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و رودخانه خرمارود(پایین دست سد انحرافی نوده-محدوده قزلجه) حفاظت و بهره برداری 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:37

967 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه قره چای(پایین دست آیش دیوان) حفاظت و بهره برداری 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:35

966 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های قره تکن و چهل چای حفاظت و بهره برداری 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:38

965 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه قره چای(پایین دست پل باقرآباد) حفاظت و بهره برداری 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:37

964 استعلام قیمت: عملیات احداث ایستگاه پمپاژ قربان آباد(بازه دوم) حفاظت و بهره برداری 1397/05/04 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:40

963 استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سد نرماب و تأسیسات وابسته طرح و توسعه 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/17

بازدید:70

962 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه زرینگل حفاظت و بهره برداری 1397/04/20 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:53

961 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ ترمیم دیواره و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان مراوه تپه(اترک٬ فرق سر٬ بسطام دره و ساری سو) حفاظت و بهره برداری 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:61

960 مناقصه محدود: عملیات ترمیم و توسعه سیفون آلاگل و کانال انتقال آب(بخشی از بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/04/23 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:50

959 مناقصه محدود: عملیات مرمت و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/04/23 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:61

958 مناقصه محدود: عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/04/23 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:58

957 مناقصه محدود: عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب میرزا کوچک خان(بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/04/23 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:57

956 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): بهبود و تقویت مخزن فرعی ۳ سد وشمگیر و بهبود سیستم انتقال آب ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/05/03 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:54

955 فراخوان ارزیابی کیفی: تأمین مالی بخشی از هزینه های اجرایی خط انتقال آب از انحرافی محمدآباد به سد مخزنی کوثر ارزیابی طرح و توسعه 1397/04/30 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:99

954 استعلام قیمت: شناسایی و برنامه ریزی به منظور رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه ها(رودبانی) حفاظت و بهره برداری 1397/04/09 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:55

953 استعلام قیمت: مطالعات تعیین اثرات احداث سد قره چای رامیان بر شرایط پایین دست طرح و توسعه 1397/04/14 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:52

952 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر رودخانه غازمحله و بهسازی کف کانال گمیشان حفاظت و بهره برداری 1397/04/10 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:54

« 1 2 3 4 ... 5 37 » صفحه: