جمعه, 2 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1043 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد گلستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:38

1042 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی سردآبی و گرمابی در قفس سد گلستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:25

1041 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد دانشمند سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:33

1040 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی مخزن فرعی سد اینچه برون سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:38

1039 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی سردآبی و گرمابی در قفس سد بوستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:25

1038 استعلام قیمت: مطالعه بررسی اثر رسوب در سدهای بالادست سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/09/07 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:42

1037 استعلام قیمت: مطالعه آبزی پروری مخازن سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/09/07 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:36

1036 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفر یک حلقه چاه آب شرب جایگزین چاه شماره ۴ والش آباد ارزیابی طرح و توسعه 1397/09/10 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:50

1035 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفاری چاه آب شرب شماره ۷ فاضل آباد ارزیابی طرح و توسعه 1397/09/10 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:36

1034 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفر یک حلقه چاه آب شرب در سازند سخت روستای زیارت ارزیابی طرح و توسعه 1397/09/10 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:32

1033 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفر دو حلقه چاه آب شرب در سازند سخت(۱ و ۲ توسکستان) ارزیابی طرح و توسعه 1397/09/10 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:29

1032 استعلام قیمت: مطالعات مرحله اول تعیین حد بستر و حریم رودخانه های برفتان٬جزوعلی٬ شورحیات٬ ایلوار و مسیل کوه صحرا، دوبرار، شهید خنجری، مسیل آق بند، نرماب، قره شور، آجی سو، فرق سر، و گوندر و مرحله دوم رودخانه های گرگانرود و قره سو استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/08/23 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/14

بازدید:72

1031 استعلام قیمت: تکمیل عملیات لایروبی و رفع انسداد مسیر رودخانه ساری سو در بالادست روستای تمرقره قوزی استعلام طرح و توسعه 1397/08/07 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/06

بازدید:45

1030 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۱۵۰ هکتاری سد دانشمند مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:60

1029 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۲۰ هکتاری سد گلستان(ورودی رودخانه دوغ محدوده گامیشلی) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:116

1028 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۳۳ هکتاری سد گلستان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:76

1027 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۲۲ هکتاری سد بوستان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:41

1026 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره پرورش ماهی گرمابی سد کوثر سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:52

1025 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره پرورش ماهی گرمابی سد بوستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:56

1024 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره پرورش ماهی گرمابی سد گلستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:53

« 1 2 3 4 ... 5 41 » صفحه: