سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1013 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی شهرستان های کلاله و مراوه تپه ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/08/12 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:16

1012 استعلام قیمت: انجام آزمایشات کیفی آب خام چشمه آق سو استعلام طرح و توسعه 1397/08/12 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:17

1011 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): واحد مدیریت پروژه(PMU) پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو-زرین گل ارزیابی طرح و توسعه 1397/08/10 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/23

بازدید:97

1010 ترک تشریفات: عملیات بهره برداری و وصول حقوق دولتی در شبکه های مدرن، تلفیقی و سنتی در منطقه سدهای وشمگیر و ایمر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/14 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/14

بازدید:48

1009 فراخوان ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در بخشی از طرح تفریحی٬ توریستی و گردشگری سد کبودوال ارزیابی طرح و توسعه 1397/07/28 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:56

1008 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای پروژه های مرمت و بازسازی تأسیسات آبی استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:52

1007 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:44

1006 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:46

1005 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:42

1004 استعلام قیمت: عملیات احداث ایستگاه پمپاژ قربان آباد(بازه دوم) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:37

1003 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه های پمپاژ شبکه های گلستان و بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:31

1002 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمد آباد(پایین دست پل ورودی فاضل آبادو پایین دست سد کوچک انحرافی گلستان) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:49

1001 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست پل سرخ محله-مجاورت سنگ شکن استقلال) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:35

1000 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه خرمارود(پایین دست سد انحرافی نوده-قزلجه) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:35

999 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر مسیل فرق سر و لایروبی رودخانه اترک و سرشاخه ها استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:41

998 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست سد انحرافی کوچک بن کوه) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:32

997 مناقصه محدود: عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب میرزا کوچک خان(بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:72

996 مناقصه محدود: عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:52

995 مناقصه محدود: عملیات ترمیم و توسعه سیفون آلاگل و کانال انتقال آب(بخشی از بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:49

994 مناقصه محدود: عملیات مرمت و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:49

« 1 2 3 4 ... 5 39 » صفحه: