|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان گلستان؛

جلسه ارائه گزارش مطالعات سامانه انتقال آب رودخانه کبودوال برای مصارف شرب شهرستان علی آباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان جلسه ارائه گزارش مطالعات سامانه انتقال آب رودخانه کبودوال برای مصارف شرب شهرستان علی آباد کتول با حضور معاون طرح و توسعه، معاون حفاظت و بهره برداری ، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، رئیس اداره منابع آب شهرستان علی آباد کتول و سایر مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای گلستان ، اعضای کارگروه فنی پروژه های مطالعاتی تامین آب و آبرسانی، نمایندگان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و شرکت مشاور طرح برگزار شد. در شروع جلسه مهندس ضیایی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان، مباحثی در مورد چالشهای تامین آب شرب استان مطرح نمودند.

  دفتر فنی
  18 تیر 1403
با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و دانشگاهی؛

جلسه هم اندیشی طرح پیشنهادی جمع آوری آب های سطحی شهر گرگان با رویکرد شهر اسفنجی برگزار شد

حسن فرازجو سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه هم اندیشی طرح پیشنهادی جمع آوری آب های سطحی شهر گرگان با رویکرد شهر اسفنجی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و دانشگاهی استان ، مهندس ضیایی معاون طرح و توسعه ، سایر مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای گلستان و شرکت های مهندسین مشاور ، برگزار گردید.

  دفتر فنی
  12 تیر 1403

راهکارهای بهبود و ارتقای کیفیت آب مخزن سد نرماب بررسی شد

با حضور اعضای کمیته ایمنی آب شرب استان متشکل از نمایندگان شرکت آب منطقه ای، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب، اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان جهاد کشاورزی، جلسه ای با موضوع شناخت و بررسی مخاطرات تهدید کننده کیفیت و ایمنی آب شرب سد نرماب در محل دفتر معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار گردید.

  دفتر فنی
  9 تیر 1403
با حضور معاونین شرکت آب منطقه ای گلستان؛

جلسه هماهنگی و هم اندیشی طرح جامع مطالعات برنامه ریزی و تخصیص منابع آب سدهای حوضه آبریز گرگانرود برگزار شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بازنگری و تصویب احجام تخصیص آب طرح های تامین آب و سدهای حوضه آبریز گرگانرود واقع در استان گلستان نیاز به انسجام و جامع نگری در برنامه ریزی منابع و مصارف آب دارد که مستلزم تهیه مدل به هم پیوسته تخصیص آب می باشد لذا جلسه هماهنگی و هم اندیشی مطالعات مذکور با حضور مهدی ضیایی معاون طرح و توسعه ، حسین دهقان معاون برنامه ریزی ، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای گلستان ، اعضای کارگروه فنی و شرکت مشاور طرح برگزار شد.

  دفتر فنی
  1 تیر 1403

تشکیل کارگروه فنی پروژه های مطالعاتی تأمین آب و آبرسانی

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با صدور ابلاغ عضویت از طرف مدیر عامل شرکت برای 9 نفر از متخصصین با تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد ، کارگروه فنی پروژه های مطالعاتی تأمین آب و آبرسانی ، تشکیل گردید.

  دفتر فنی
  6 خرداد 1403
در جلسه اداره کل حفاظت محیط زیست؛

برنامه های آتی تامین بخشی از آب شرب استان گلستان از منابع آب سطحی ارائه شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه ارائه برنامه های آتی تامین بخشی از آب شرب استان از منابع آب سطحی ، با حضور مدیران مرتبط از دانشگاه علوم پزشکی ، اداره کل حفاظت محیط زیست ، شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد.

  دفتر فنی
  29 اردیبهشت 1403
در جلسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛

طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان ارائه شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه ارائه طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی و سایر مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، مهندس ضیایی معاون طرح و توسعه و سایر مدیران طرح شرکت آب منطقه ای گلستان ، اردیبهشت ماه سال جاری در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.

  دفتر فنی
  26 اردیبهشت 1403
در جلسه ای با حضور رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه های شمالی؛

طرح جامع آب شرب استان و طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان ارائه شد

مهندس فرازجو ، سرپرست دفتر فنی مطالعات طرحهای توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه ارائه طرح جامع آب شرب و طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان با حضور دکتر قندهاری رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه های شمالی و سایر همراهان از شرکت مدیریت منابع آب ایران، دکتر حیدریان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان ، مهندس ضیایی معاون طرح و توسعه و سایر معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار گردید.

  دفتر فنی
  3 اردیبهشت 1403

تصویب ۶۲ مورد شرح خدمات و مطالعات فنی در فعالیت های سال ۱۴۰۲

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: ۶۲ مورد شرح خدمات و مطالعات فنی در فعالیت های سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.

  دفتر فنی
  9 فروردین 1403

تشکیل کارگروه فنی طرح جامع مطالعات برنامه ریزی و تخصیص منابع آب سدهای حوضه آبریز گرگانرود

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با صدور ابلاغ عضویت از طرف مدیر عامل شرکت برای 14 نفر از متخصصین با تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد ، کارگروه فنی طرح جامع مطالعات برنامه ریزی و تخصیص منابع آب سدهای حوضه آبریز گرگانرود ، تشکیل گردید.

  دفتر فنی
  21 اسفند 1402
در جلسه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور؛

گزارش مطالعات طراحی تصفیه خانه آب شرب سد نرماب ارائه و بررسی شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بر اساس طرح جامع ، بخشی از نیاز آب شرب شرق استان از طریق منابع آب سطحی سد نرماب تامین خواهد شد لذا جلسه ارائه گزارش و بررسی مطالعات طراحی تصفیه خانه آب شرب سد نرماب ، با حضور مدیران و کارشناسان آبفا کشور ، آقای مهندس ضیایی معاون طرح و توسعه ، سایر مدیران شرکت آب منطقه ای گلستان ، نمایندگان شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت مشاور طرح در محل دفتر مطالعات و بررسی های فنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار گردید.

  دفتر فنی
  14 اسفند 1402
در جلسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛

طرح جامع آب شرب استان و طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان ارائه شد

مهندس فرازجو ، سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه ارائه طرح جامع آب شرب و طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان با حضور رئیس گروه نظارت طرحهای عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور ، مدیر نظام فنی و اجرایی و سایر مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، مهندس ضیایی معاون طرح و توسعه و سایر مدیران شرکت آب منطقه ای گلستان و شرکت های مهندسین مشاور طرح های مطالعاتی برگزار گردید.

  دفتر فنی
  25 بهمن 1402
در جلسه شرکت مدیریت منابع آب ایران؛

بهنگام سازی تخصیص آب برخی طرح های توسعه منابع آب استان گلستان بررسی شد

سرپرست دفتر فنی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه هماهنگی و هم اندیشی بهنگام سازی تخصیص آب برخی طرح های توسعه منابع آب استان گلستان با حضور رییس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه های شمالی شرکت مدیریت منابع آب ایران به همراه معاونین و کارشناسان مربوطه ، نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای گلستان ، مشاور مطالعات طرح و سایر مدعوین ، در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

  دفتر فنی
  7 بهمن 1402
در جلسه شرکت مدیریت منابع آب ایران :

مولفه های آبرسانی به شهرهای استان گلستان بر اساس طرح جامع آب شرب بررسی شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه بحث و بررسی طرح جامع آب شرب و تدقیق مولفه های طرح های آبرسانی شهرستان های استان گلستان با حضور معاون فنی مهندسی و معاون مطالعات پایه و تخصیص حوضه آبریز اترک و رودخانه های شمالی شرکت مدیریت منابع آب ایران و کارشناسان مربوطه ، نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و نمایندگان شرکت آب منطقه ای گلستان و شرکت مشاور طرح برگزار شد.

  دفتر فنی
  9 دی 1402

تقدیر از اعضای کارگروه فنی مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی استان گلستان

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: پس از برگزاری جلسات کارگروه فنی مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی جهت بررسی و تصویب در سال 1402 ، مطالعات کنترل زه آب زهکش های اصلی و فرعی اولویت ٣ واحد عمرانی ٣ ، عملیات جنبی و تکمیلی انجام مطالعات و خدمات ژئوتکنیک زهکش اصلی اراضی اولویت‌دار ناحیه ٢ ، و مطالعات برداشت میدانی مسیر زهکش‌های اصلی درجه ‌یک و دو اراضی اولویت‌دار منطقه ٢ با استفاده از خدمات مهندسین مشاور ، همکاری اعضای کارگروه فنی و سایر نمایندگان کارفرما انجام و در سال 1402 تایید و تصویب شد .

  دفتر فنی
  16 آذر 1402
در جلسه شرکت مدیریت منابع آب ایران ؛

وضعیت پایداری منابع آب زیرزمینی استان گلستان برای بهنگام سازی طرح جامع آب شرب بررسی شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه بحث و بررسی وضعیت پایداری منابع آب زیرزمینی استان گلستان به منظور بهنگام سازی طرح جامع آب شرب و تدقیق مطالعات مرحله اول بهینه سازی و بهنگام نمودن طرح های آبرسانی شهرستان های استان گلستان با حضور معاون فنی مهندسی و معاون مطالعات پایه و تخصیص حوضه آبریز اترک و رودخانه های شمالی شرکت مدیریت منابع آب ایران و کارشناسان مربوطه ، مدیران دفتر مطالعات پایه و دفتر فنی شرکت آب منطقه ای گلستان و شرکت مشاور طرح برگزار شد.

  دفتر فنی
  12 آذر 1402
با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان ؛

طرح خط انتقال آب از تاسیسات آب شیرین کن دریای خزر به برخی شهر های استان گلستان بررسی شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه بررسی مباحث فنی- مالی طرح خط انتقال آب از تاسیسات آب شیرین کن دریای خزر به برخی شهر های استان گلستان با حضور دکتر کلانتری مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان ، سایر مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، مهندس گیلک معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان ، سایر نمایندگان شرکت آب منطقه ای ، نمایندگان شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت مهندسین مشاور طرح مطالعاتی برگزار گردید.

  دفتر فنی
  21 آبان 1402

ارائه طرح شیرین سازی آب دریای خزر در جلسه با هلدینگ سرمایه گذاری

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: خلاصه اقدامات و پیگیری های انجام شده و مباحث فنی- مالی طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان در جلسه ای که با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گلستان ، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان ، نمایندگان شرکت آب منطقه ای گلستان ، شرکت مهندسین مشاور طرح مطالعاتی و فعالین بخش خصوصی در یکی از هلدینگ های مهم سرمایه گذاری در تهران برگزار شد، ارائه گردید.

  دفتر فنی
  7 آبان 1402

بررسی و تایید عملیات جنبی و تکمیلی مطالعات و خدمات ژئوتکنیک/ زهکش اصلی اراضی اولویت دار ناحیه 2 استان گلستان

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: گزارش مربوط به پروژه عملیات جنبی و تکمیلی انجام مطالعات و خدمات ژئوتکنیک زهکش اصلی اراضی اولویت‌دار ناحیه ٢ استان گلستان، توسط کارگروه فنی شرکت آب منطقه ای گلستان بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم توسط مهندسین مشاور ، به تایید رسید. از نتایح این مطالعات می توان در تعیین روشهای زهکشی طرح های ارائه شده، تعیین اولویتها، طراحی عمق و فاصله مناسب زهکشها و انتخاب الگوی کشت مطلوب و روشهای آبیاری موثر استفاده نمود.

  دفتر فنی
  3 آبان 1402

بازدید میدانی و نمونه برداری کیفی مطالعات تصفیه خانه آب شرب چشمه های بالادست سد نگارستان انجام شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بر اساس طرح جامع آب شرب استان گلستان ، میزان 3 میلیون متر مکعب از چشمه های بالادست سد نگارستان برای تامین آب شرب در نظر گرفته شده که مطالعات سامانه آبرسانی مذکور در حال انجام می باشد و به منظور طراحی تصفیه خانه آب شرب نیاز به مطالعات کمی و کیفی منابع آب رودخانه کبودوال و چشمه های بالادست سد نگارستان می باشد.

  دفتر فنی
  14 شهریور 1402

بررسی و تایید مطالعات میدانی مسیر زهکش های اصلی اراضی اولویت دار ناحیه 2 استان گلستان

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: گزارش مربوط به پروژه مطالعات میدانی مسیر زهکش های اصلی اراضی اولویت دار ناحیه 2 استان گلستان، توسط کارگروه فنی شرکت آب منطقه ای گلستان بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم توسط مهندسین مشاور ، به تایید رسید.

  دفتر فنی
  13 شهریور 1402

ارائه طرح شیرین سازی آب دریای خزر در جلسه با انجمن شرکت های آب شیرین کن کشور

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان از ارائه طرح شیرین سازی آب دریای خزر در جلسه با انجمن شرکت های آب شیرین کن کشور خبر داد.

  دفتر فنی
  22 مرداد 1402

اولویت بندی و پیگیری تامین اعتبار برخی مطالعات فنی طرح های توسعه منابع آب استان گلستان از محل طرح های ملی متمرکز

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: طرح تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور به صورت ملی - متمرکز می باشد که برخی مطالعات فنی در زمینه های سد و شبکه ، آبرسانی و مطالعات کمی و کیفی منابع آب پس از تایید شرکت مدیریت منابع آب ایران، از این طرح تامین اعتبار می گردند که اولویت های مطالعات فنی طرح های توسعه منابع آب استان گلستان از محل اعتبارات سال 1402 این طرح ملی ، کتبا به شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام شده است.

  دفتر فنی
  12 مرداد 1402

شروع مطالعات فنی آب شیرین کن منابع آب زیرزمینی شور و لب شور شهرستان آق قلا

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان از شروع مطالعات فنی آب شیرین کن منابع آب زیرزمینی شور و لب شور شهرستان آق قلاخبر داد.

  دفتر فنی
  11 مرداد 1402
با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه ای و شرکت آبفا استان گلستان:

جلسه کارگروه فنی مطالعات تصفیه خانه آب شرب چشمه های بالادست سد نگارستان برگزار شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه کارگروه فنی مطالعات تصفیه خانه و طراحی سامانه تامین بخشی از کمبود آب شرب شهرستان علی آبادکتول از چشمه های بالادست سد نگارستان ، تیرماه سال جاری با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه ای گلستان و شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت مشاور طرح در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد.

  دفتر فنی
  9 مرداد 1402

تدقیق مولفه های فنی طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسات تدقیق مولفه های فنی طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان با حضور مهندس گیلک معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان ، نمایندگان معاونت های عمرانی و اقتصادی استانداری گلستان ، نمایندگان شرکت مپنا و سایر معاونین و مدیران آب و آبفا استان و شرکت مهندسین مشاور طرح برگزار شد .

  دفتر فنی
  6 تیر 1402
با حضور معاونین شرکت؛

جلسه هماهنگی و هم اندیشی مطالعات تصفیه خانه و طراحی سامانه تامین بخشی از کمبود آب شرب شهرستان علی آبادکتول برگزار شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه هماهنگی و هم اندیشی مطالعات تصفیه خانه و طراحی سامانه تامین بخشی از کمبود آب شرب شهرستان علی آبادکتول با حضور معاون طرح و توسعه ، معاون برنامه ریزی ، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و سایر مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای گلستان و شرکت مشاور طرح در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد.

  دفتر فنی
  5 تیر 1402
طی بازدید میدانی اعضای کارگروه فنی ؛

روش استفاده از مواد شیمیایی برای کاهش تبخیر از سدهای مخزنی بزرگ استان گلستان بررسی شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: روش استفاده از مواد شیمیایی برای کاهش تبخیر از سدهای مخزنی بزرگ استان گلستان با حضور اعضای کارگروه فنی ، مدیران و کارشناسان دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان و شرکت مهندسین مشاور سازآب گلستان ( مشاور مطالعات طرح ) ، طی بازدید میدانی در محل سد نگارستان (کبودوال ) بررسی شد.

  دفتر فنی
  12 خرداد 1402
با حضور معاون طرح و توسعه ؛

سومین جلسه کارگروه فنی مطالعات طراحی تصفیه خانه آب شرب سد نرماب برگزار شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بر اساس طرح جامع آب ، بخشی از نیاز آب شرب شرق استان گلستان از طریق منابع آب سطحی سد نرماب تامین خواهد شد در این خصوص سومین جلسه هم اندیشی و هماهنگی مطالعات طراحی تصفیه خانه آب شرب سد نرماب با حضور معاون طرح و توسعه ، مدیران و کارشناسان فنی شرکت آب منطقه ای گلستان ، نمایندگان شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت مشاور طرح در تاریخ دوم خرداد ماه 1402برگزار شد.

  دفتر فنی
  7 خرداد 1402
با حضور معاون طرح و توسعه ؛

مطالعات بهینه سازی طرح های آبرسانی به شهرستان های استان گلستان بررسی شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه بحث و بررسی مطالعات مرحله اول بهینه سازی و بهنگام نمودن طرح های آبرسانی بر اساس طرح جامع آب شرب استان گلستان شامل طرح نهایی آبرسانی به شهرستان های گرگان ، آق قلا ، ترکمن ، گمیشان ، کردکوی ، بندر گز ، علی آباد ، رامیان ، آزادشهر ، گنبد ، مینودشت ،گالیکش، کلاله و مراوه تپه با حضور معاون طرح و توسعه ، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای گلستان و شرکت مشاور طرح برگزار شد.

  دفتر فنی
  31 اردیبهشت 1402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 1 2 3 4 5 » صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 112
 • بیشترین بازدید همزمان : 607
 • بازدید امروز : 21,027
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 26,391,700
 • آخرین به روزرسانی : 23 تیر 1403 09:58:08
 • شناسه IP شما : 44.200.140.218

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : گلستان، کیلومتر یک جاده آق قلا، شرکت آب منطقه‌ای گلستان
 • کدپستی : 4913933165
 • تلفن : 01732687436
 • فاکس : 01732687082
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :