|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

نشست مدیران حقوقی شرکت های آب منطقه ای گلستان و خراسان شمالی

مدیرحقوقی شرکت اعلام کرد: درحاشیه دعوی مطروحه به طرفیت شرکت‌های آب منطقه ای گلستان وخراسان شمالی در دادگستری گرگان ، مدیران حقوقی دو شرکت وتعدادی از کارشناسان حقوقی آب گلستان درنشستی مشترک به تبادل نظر در خصوص مباحث وپرونده های حقوقی مشابه دردو شرکت پرداختند.

  حقوقی
  1 شهریور 1402
دبیرکمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی شرکت اعلام کرد:

بازدید قضات و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی شرکت از رودخانه های زیارت، النگدره

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در راستای رسیدگی به اعتراضات اشخاص به نظر کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به تعیین حد بستر وحریم رودخانه ها، قضات و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی شرکت از رودخانه های زیارت،النگدره و ... بازدید کردند.

  حقوقی
  30 مرداد 1402

برگزاری ۵۶ جلسه کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی درسال ۱۴۰۱

دبیرکمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای گلستان اعلام کرد در راستای رسیدگی به اعتراضات اشخاص به نظریه کمیسیون صدور پروانه ها وکمیسیون ماده ۳ اعتراضات مربوط به بستر وحریم رودخانه ها در سال ۱۴۰۱ ، تعداد ۵۶ جلسه برگزار گردید.

  حقوقی
  18 فروردین 1402

دیدار مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با مدیر کل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران

در دیدار مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با دکتر زمانی مدیر کل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، موضوعات حقوقی شرکت آب منطقه ای استان، بحث و بررسی شد.

  حقوقی
  20 اسفند 1401

نشست حقوقی منطقه ۳ کشور با حضور مدیران آب منطقه ای گلستان در مشهد برگزار شد

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: نشست حقوقی منطقه ۳ کشور در۲۲و۲۳ آذرماه سال جاری با حضورشرکت های آب منطقه ای گلستان، خراسان های شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان به میزبانی خراسان رضوی درمشهد مقدس و باشرکت اعضای کمیسیون‌صدور پروانه ها، کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و کمیسیون ماده ۳مربوط به بستروحریم رودخانه هابرگزارشد.

  حقوقی
  27 آذر 1401
در نشست مدیران حقوقی آب کشور؛

تاکید بر راه اندازی سامانه حقوقی شرکت های مدیریت منابع آب

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: اولین نشست مدیران حقوقی آب کشوردردولت سیزدهم درتاریخ هشتم آذر ماه ۱۴۰۱ درشرکت مدیریت منابع آب ایران برگزارشد.

  حقوقی
  14 آذر 1401

بررسی عملکرد کارشناسان حقوقی امور وادارت منابع آب شهرستانها/ تاکید بر اخذ سند باقی مانده رودخانه ها

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان، از بررسی عملکرد کارشناسان حقوقی امورها وادارات منابع آب شهرستانها در جلسات پایش ادواری ها خبر داد.

  حقوقی
  30 آبان 1401
به میزبانی شرکت آب منطقه ای گلستان:

اولین جلسه کار گروه ارتقای توانمندی نظام نظارت و بازرسی در صیانت از منابع آب استان درسال۱۴۰۱ برگزار شد

اولین جلسه کار گروه ارتقای توانمندی نظام نظارت و بازرسی در صیانت از منابع آب استان درسال ۱۴۰۱ با حضور سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گلستان و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان و دیگر اعضای این کارگروه در شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد.

  حقوقی
  18 تیر 1401

معرفی قضات جدید کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی

مدیرحقوقی ودبیرکمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان اعلام کرد:برابر تفویض اختیار ریاست محترم قوه قضائیه  قضات جدیدکمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان گلستان باحکم رییس کل دادگستری استان گلستان تعیین و معرفی شدند.

  حقوقی
  26 اردیبهشت 1401

رسیدگی به 230 پرونده درکمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی درسال۱۴۰۰

مدیر دفترحقوقی و دبیرکمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای گفت: درراستای اعتراضات اشخاص ، ۲۳۰ پرونده درکمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی درسال ۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرارگرفت.

  حقوقی
  31 فروردین 1401

پیگیری روند تملک اراضی و املاک مسیر طرح زهکشی اراضی اولویت داراستان با 200 هکتار تملک اراضی

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از آغاز پروژه زهکشی اراضی اولویت دار استان، تاکنون ۸۰۰ پرونده با مساحتی بیش از۲۰۰ هکتارو با اعتباری بالغ بر۲۰ میلیارد تومان تملک صورت گرفته است.

  حقوقی
  20 آذر 1400

پیگیری آزادسازی اراضی و املاک مسیر طرحهای آبرسانی استان

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان از پیگیری آزادسازی اراضی و املاک مسیر طرحهای آبرسانی که به تولیت شرکت آب منطقه ای گلستان انجام میشود، خبر داد.

  حقوقی
  15 آذر 1400

بازدید قاضی کمیسیون ازاراضی بستری درمحدوده شهرستان های گرگان وگنبد

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان ودبیرکمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی ، از بازدید قاضی کمیسیون ازاراضی بستری درمحدوده شهرستان های گرگان وگنبد خبر داد.

  حقوقی
  4 مهر 1400
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد:

نشست وزارت نیرو با رییس وقضات دیوان عدالت اداری درخصوص بررسی آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی

مدیرحقوقی ودبیرکمیسیون تبصره ۵ شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: درراستای تشکیل کارگروههای تخصصی دردیوان عدالت اداری اولین نشست دیوان عدالت اداری با وزارت نیرو با حضور رییس وجمعی از قضات دیوان با مدیران حقوقی وزارت نیرو دردیوان عدالت اداری برگزارشد .

  حقوقی
  4 مرداد 1400

بازدید قاضی کمیسیون تبصره ۵ شرکت آب منطقه ای گلستان ازرودخانه های محمد آباد والستان

قاضی کمیسیون تبصره ۵ شرکت آب منطقه ای گلستان به همراه مدیر حقوقی شرکت از رودخانه های محمد آباد والستان در دهانه رودخانه محمد آباد کتول در ۲۰ کیلومتری بالا دست شهر فاضل آباد بازدید کرد.

  حقوقی
  10 تیر 1400

بررسی وضعیت تملک اراضی سد مختومقلی فراغی (چایلی)

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان از بررسی تملک اراضی سد مختومقلی فراغی(چایلی) خبر داد .

  حقوقی
  26 خرداد 1400
در راستای تبیین شیوه های مختلف مربوط به مذاکره آب و آشنایی با اصول و مذاکرات آبی؛

خرید و توزیع کتاب اصول مذاکرات آبی توسط شرکت آب منطقه ای گلستان

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای استان گفت: درراستای آشنایی مقامات قضایی وهمکاران شرکت با مباحث اصول ومذاکرات آبی ، تبیین شیوه های مختلف مربوط به مذاکره آب و حقوق ذینفعان درجهت رسیدن به تصمیماتی عادلانه و موثرو پایداربرای بهره برداری مناسب ازمنابع آب، کتاب اصول و مذاکرات آبی خریداری و توزیع شد.

  حقوقی
  10 خرداد 1400

قیمت گذاری املاک واقع درمسیر طرح های شرکت آب منطقه ای گلستان بر مبنای کارشناسی انجام می شود

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: یکی از اقدامات مهم جهت ایجاد بستر اجرای پروژه های عمرانی ، تملک املاک واقع درمسیر طرح است که قیمت گذاری املاک واقع درمسیر طرح های شرکت آب منطقه ای گلستان بر مبنای کارشناسی انجام می شود.

  حقوقی
  21 اردیبهشت 1400
در نشست مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان بامعاون امور املاک اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گلستان عنوان شد:

تسریع در صدور اسناد شرکت آب منطقه ای استان

در نشست مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای استان با معاون امور املاک و رییس اداره کاداستر اداره کل ثبت اسناد واملاک استان، در تسریع صدور اسناد شرکت آب منطقه ای استان تاکید شد.

  حقوقی
  1 اردیبهشت 1400

رسیدگی حقوقی به ۳۲۲۲ پرونده درکمیسیون رسیدگی به صدور پروانه هادرسال۱۳۹۹

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان از رسیدگی حقوقی به سه هزار و ۲۲۲ پرونده در کمیسون رسیدگی به صدور پروانه ها در سال گذشته خبر داد.

  حقوقی
  23 فروردین 1400

طرح ۹۸ پرونده مرتبط باشرکت دردیوان عدالت اداری درسال ۱۳۹9

مدیرحقوقی و دبیرکمیسیون تبصره ۵ شرکت آب منطقه ای استان از طرح ۹۸ پرونده مرتبط باشرکت دردیوان عدالت اداری درسال ۱۳۹۹ خبرداد.

  حقوقی
  22 فروردین 1400

رسیدگی به حدود۳۰۰پرونده درسال ۹۹ درکمیسیون تبصره ۵

مدیر حقوقی و دبیرکمیسیون تبصره ۵ شرکت آب منطقه ای استان گفت: درراستای رسیدگی به اعتراضات اشخاص به نظر کمیسیون رسیدگی به صدورپروانه ها وکمیسیون ماده۳ آیین نامه مربوط به تعیین بستر وحریم رودخانه ها، کمیسیون تبصره ۵ شرکت با برگزاری حدود۱۰۰جلسه وبازدید به حدود۳۰۰ اعتراض اشخاص دراین کمیسیون رسیدگی نمود.

  حقوقی
  16 فروردین 1400

همکاری اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گلستان درنقشه برداری اراضی دراختیارشرکت آب منطقه ای گلستان

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان از همکاری اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گلستان درنقشه برداری اراضی در اختیارشرکت آب منطقه ای گلستان و با هدف حفاظت از اراضی در اختیار شرکت آب منطقه ای استان وحفظ حقوق بیت المال خبرداد.

  حقوقی
  29 اسفند 1399

رسیدگی به اعتراضات اشخاص به نظرکمیسیون ماده ۳ آیین نامه بستر و حریم مجاری آبی در کمیسیون تبصره ۵

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان از رسیدگی به اعتراضات اشخاص به نظرکمیسیون ماده 3 آئین نامه مربوط به بستر و حریم مجاری آبی در کمیسیون تبصره ۵ خبر داد.

  حقوقی
  19 اسفند 1399

توقیف دستگاههای حفاری متخلف به مدت شش ماه به دلیل نداشتن پروانه صلاحیت حفاری

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای استان اعلام کرد: براساس مفاد ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که حرفه آنان حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفرچاه یا قنات می کنند، مکلفند پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو اخذ نمایند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نیستند.

  حقوقی
  13 بهمن 1399
مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی به اعتراضات شرکت های آب منطقه ای

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان از رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به اعتراضات شرکت های آب منطقه ای خبر داد.

  حقوقی
  30 آذر 1399

برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه آب منطقه ای گلستان با شهرداری علی آبادکتول درخصوص پیاده روی در جاده سرویس سد نگارستان در منطقه کبودوال

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در ادامه جلسه فرمانداری شهرستان علی آبادکتول مبنی بر استفاده از جاده سرویس محدوده بالادست سد نگارستان در منطقه کبودوال ، جهت پیاده روی شهروندان ، جلسه ای درشرکت آب منطقه ای گلستان فی مابین مدیران حقوقی شرکت آب منطقه ای وشهرداری علی آبادکتول درارتباط باتنظیم مفاد تفاهم نامه برگزارشد.

  حقوقی
  22 آذر 1399

تعیین بستروحریم رودخانه ها باکارشناسان وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای است

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی تعیین پهنای بستر وحریم آن درمورد هررودخانه ونهرطبیعی ومسیل ومرداب وبرکه طبیعی درهرمحل باتوجه به آمارهیدرولوژی رودخانه وانهاروداغاب دربسترطبیعی آنها بدون رعایت اثرساختمان تاسیسات آبی، باوزارت نیرو وشرکتهای آب منطقه ای است.

  حقوقی
  14 آذر 1399

دیدارمدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با معاون قضایی محاکم عمومی وانقلاب شهرستان گرگان

مدیر دفتر حقوقی و دبیرکمیسیون رسیدگی به امورآب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: درراستای پیگیری رسیدگی به پرونده های مطروحه دراین کمیسیون ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با آقای حمید رضا فیروزیان حاجی معاون قضایی محاکم عمومی وانقلاب شهرستان گرگان وقاضی کمیسیون تبصره ۵ شرکت دیدار کرد.

  حقوقی
  21 آبان 1399

رسیدگی به ۸۲ پرونده درکمیسیون تبصره ۵ در شش ماهه ابتدای سال جاری

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان از رسیدگی به ۸۲ پرونده درکمیسیون تبصره ۵ در ۶ ماهه اول سال۱۳۹۹خبر داد.

  حقوقی
  5 آبان 1399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 61
 • بیشترین بازدید همزمان : 607
 • بازدید امروز : 643
 • بازدید دیروز : 17,086
 • کل بازدید : 18,883,101
 • آخرین به روزرسانی : 10 مهر 1402 09:10:57
 • شناسه IP شما : 44.192.115.114

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : گلستان، کیلومتر یک جاده آق قلا، شرکت آب منطقه‌ای گلستان
 • کدپستی : 4913933165
 • تلفن : 01732687436
 • فاکس : 01732687082
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :