یکشنبه, 10 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

اهداف کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل:

پیشگیری و کاهش صدمات و خسارت مالی و جانی در حوادث غیر مترقبه (زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی طرحها و.  ) و تهدیدات خارجی

 افزایش پایداری تاسیسات و شریانهای حیاتی

  برنامه‌ریزی ونظارت و پیگیری اعتبارات مدیریت بحران (زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی طرحها و. )

 اجرای طرح‌های ایمن‌سازی تاسیسات حساس ومهم شرکت

  آمادگی‌های لازم در ابعاد سازماندهی و تامین و تجهیز منابع و پرسنل

  (زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی طرحها و..)  برنامه‌ریزی ونظارت بر اجرای برنامه‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 بازسازی و توانمند‌سازی مناطق سیل زده

                   

شرح وظایف کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل:

 

پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعملها و بخشنامه های موضوع مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابلاغی بالادست

 برنامه ریزی برای ایجاد و استقرار ساختار سازمانی شرایط بحرانی در شرکت

  تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی سالیانه و پنج ساله مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت بر اساس سیاست و خط مشی های ابلاغ شده از سوی شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو و نظارت بر حسن اجرای آنها(زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی طرحها و..)    

 طرحهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تهیه و تدوین گزارشات دوره ای عملکرد، نحوه تخصیص بودجه و وضعیت مطالعاتی و   شرکت

 ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی (hse) و مدیریت وپیگیری امور مربوطه   و رعایت آن در طرحهای در حال اجرا

برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل                                    

 برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی و طبقه بندی تاسیسات و فرآیندهای حیاتی، حساس، مهم و آسیب پذیر شرکت

  برنامه ریزی انجام برنامه های مطالعاتی و اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در تاسیسات شرکت

پیگیری و نظارت براقدامات پیمانکاران و مشاوران صاحب صلاحیت و همچنین مصاحبه و معرفی پیمانکاران و مشاوران به ستاد منابع آب ایران جهت اخذ صلاحیت

                                                                                                 کارکردهای پدافند غیر عامل