دوشنبه, 11 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

  

سرپرست شرکت : مهندس سیدمحسن حسینی

شماره تماس : 32627880 - 017

سوابق مدیریتی:
معاون مدیرکل امور آب گرگان و دشت و مدیر امور هماهنگی و تلفیق حفاظت، مطالعات و بهره برداری از سال 1373 لغایت 1376
مدیر امور بهره برداری و نظارت اداره کل امور آب گرگان و دشت(وسرپرست امور آب گرگان) از سال 1376 لغایت 1380
مدیرعامل از سال 1380 لغایت 1384
مشاور از سال 1384 لغایت 1385
معاون حفاظت و بهره برداری از سال 1385 لغایت 1397
سرپرست امور بهره برداری  سال 1385
مشاور از سال 1397 لغایت 1398 
معاون برنامه ریزی از سال 1398 لغایت 1399
سرپرست شرکت از سال 1398 لغایت 1399
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از سال 1399 تا کنون

 

خلاصه وظایف :

هدایت و راهبری عملیاتی شرکت در زمینه‌های فنی، اداری و مالی با رعایت قوانین و مقررات و اجرای آئین‌نامه‌های مربوطه برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره