دوشنبه, 11 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

موقعیت برخی از سدهای مهم استان

مشخصات سدهای استان

ردیف

نام سد

وضعیت

نام رودخانه

نوع سد

نوع مصرف

حجم مخزن (میلیون متر مکعب)

موقعیت جغرافیایی

1

وشمگیر

بهره‌برداری

گرگانرود

خاکی همگن

کشاورزی -صنعت-پرورش ماهی-کنترل سیل

42

14 کیلومتری  شرق شهر انبارالوم

2

گلستان

بهره‌برداری

گرگانرود

خاکی همگن

کشاورزی -صنعت-پرورش ماهی-کنترل سیل

52

15 کیلومتری شرق شهر گنبد کاووس

3

بوستان

بهره‌برداری

گرگانرود

خاکی همگن

کشاورزی -صنعت-پرورش ماهی-کنترل سیل

37

7 کیلومتری شمال غرب شهر کلاله

4

نگارستان

بهره‌برداری

زرین گل

خاکی

کشاورزی -شرب- صنعت

24

2 کیلومتری جنوب شهر علی آباد کتول

5 کوثر بهره‌برداری گرمابدشت خاکی غیر همگن صنعت - کشاورزی-پرورش ماهی 7 8 کیلومتری جنوب شرق شهرگرگان

6

شهید ایمری

بهره‌برداری

سیاه جوی

خاکی

کشاورزی - پرورش ماهی

4

17 کیلومتری شمال غرب شهر گنبد

7

شهید قربانی

بهره‌برداری

سیاه جوی

خاکی

کشاورزی - پرورش ماهی

6

19 کیلومتری شمال غرب شهر گنبد

8

شهید دستغیب

بهره‌برداری

زرین گل

خاکی

کشاورزی - پرورش ماهی

3

15 کیلومتری شرق شهر آق قلا

9

شهید چمران

بهره‌برداری

گرگانرود

خاکی

کشاورزی- پرورش ماهی

3

6 کیلومتری شمال غرب شهر کلاله

10 خواجه نفس بهره‌برداری گرگانرود سد لاستیکی کشاورزی 2 8 کیلومتری غرب شهر سیمین شهر
11 دیکچه بهره‌برداری گرگانرود سد لاستیکی کشاورزی 3 15 کیلومتری غرب شهر گنبد کاووس
12 دانشمند بهره‌برداری *** *** *** *** ***
13 آلاگل بهره‌برداری *** *** *** *** ***
14 اینچه برون بهره‌برداری *** *** *** *** ***
15 آلماگل بهره‌برداری *** *** *** *** ***
16 کرند بهره‌برداری *** *** *** *** ***
17 نرماب در حال اجرا نرماب چهل‌چای خاکی همگن شرب - صنعت - کشاورزی 115 4 کیلومتری جنوب شهر مینودشت
18 چایلی آماده اجرا *** *** *** *** ***
19 محمدآباد آماده اجرا محمدآباد خاکی شرب - صنعت - کشاورزی سد انحرافی 13 کیلومتری جنوب شهر فاضل آباد
20 آقدکش در حال اجرا گرگانرود سد لاستیکی کشاورزی -صنعت- کنترل سیل 24 10 کیلومتری شرق شهر آق قلا
21 رامیان مطالعاتی قره‌چای خاکی شرب - صنعت - کشاورزی 23 1 کیلومتری جنوب شهر رامیان
22 شصتکلاته مطالعاتی شصتکلاته خاکی شرب - صنعت - کشاورزی 7.5 9 کیلومتری جنوب غرب شهرگرگان