یکشنبه, 10 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

کمیته تحقیقات

بدینوسیله از کلیه محققین و  اندیشمندان شاغل به  فعالیت در دانشگاه، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و ... دعوت می گردد با ارائه پیشنهادات پژوهشی در ارتباط با موضوع آب و منابع آب با کمیته تحقیقات و پژوهش این شرکت همکاری نمایند .

در همین راستا کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان آماده دریافت، بررسی و عقد قراردادهای پژوهشی کلیه محققین محترم جهت بررسی در کمیته می باشد.

 

لازم به توضیح است:

1- پیشنهادات در چارچوب اولویت های پژوهشی شرکت و یا دارای ایده نو و تازه در اولویت می باشد.

2- پیشنهاد پژوهشی باید در قالب فرم خام ارائه پیشنهاد و به طور کامل و دقیق تنظیم و به دبیرخانه کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان تحویل گردد. (دانلود فرم پیشنهاد پژوهشی)

3- پیشنهادهای پژوهشی می تواند در چهارچوب اولویت های تحقیقاتی شرکت و یا مسایل و مشکلات دیگر مرتبط با آب در استان  گلستان باشد.

 

اولویت های تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای گلستان در سال 99

اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 98

اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 97

اولویت های تحقیقاتی سال 95 شرکت آب منطقه ای گلستان