دوشنبه, 6 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

مدیر حراست: حسین حاجی حسینی

شماره تماس: 32627872 - 017

 

سوابق مدیریتی:
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه از سال 1392 لغایت 1398
مدیر حراست از سال 1398 تا کنون

 

خلاصه وظایف:

این شغل بمنظور انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای آئین‌نامه و دستورالعمل‌های حفاظت پرسنلی، فیزیکی، اسناد و مدارک ارتباطات سازمانی، صدور کارت، حفاظت از تأسیسات ، عملکرد حراست واحدهای تابعه، تهیه و نگهداری و حمل و نقل سلاح و مواد ناریه ، لوازم و تجهیزات مخابراتی و شناسائی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه صورت می گیرد.