دوشنبه, 11 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

 

سرپرست قراردادها: سیدتقی میردیلمی

شماره تماس: 32687168 - 017

 

سوابق مدیریتی: 
کارشناس قراردادها از سال 1392 لغایت 1395 
کارشناس طرحها از سال 1396 لغایت 1397
مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده از سال 1397 تا کنون

 

خلاصه وظایف:

به منظور پیگیری تهیه طرحهای تحقیقاتی م مطالعاتی، نظارت بر بررسی و تایید شرح خدمات مطالعات پیشنهاد شده توسط مجریان طرحها و بررسی ادعاهای پیمانکاران و مشاورین و تهیه پاسخ لازم همچنین شرکت در جلسات کمیسیونهای مناقصه و کمیسیون فنی وتنظیم قرارداد براساس ضوابط و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قراردادها و رعایت مفاد آنها صورت میپذیرد.