دوشنبه, 11 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

ردیف

عنوان استاندارد ملی

شماره

تاریخ

1

حفاظت از چاه مشاهداتی - آیین کار

21251

1394

2

دوام ساختمان ها و اجزا، فراورده ها و ترکیبات آن - راهنما

21252

1394

3

ماشین­ها و کارخانه­ های فراوری سنگ طبیعی –  ایمنی –  الزامات ماشین­های پرداخت سطحی

21253

1394

4

درها و پنجره­ها – لنگه­ های در ضد رطوبت و ضد آب - آزمون و طبقه­ بندی

21254

1395

5

چارچوب فرایند طراحی برای صرفه­ جویی در مصرف انرژی ساختمان­های مسکونی
تک­ خانواری و ساختمان­های تجاری کوچک

21255

1394

6

تحقیقات و آزمون­های ژئوتکنیک - پایش ژئوتکنیک با استفاده از ابزار دقیق میدانی - قسمت 1: قوانین کلی

1-21256

1395

7

بررسی و آزمون ژئوتکنیکی - پایش ژئوتکنیک با استفاده از ابزار دقیق میدانی -

قسمت 2: اندازه­ گیری جابه­ جایی در امتداد یک خط: کشیدگی­ سنج - روش آزمون

مصوب کمیته

1397

8

لوله‌های فاضلاب بهداشتی بتنی در برابر فشار هوای منفی (خلاء) یا مثبت - روش آزمون

مصوب کمیته

1397

9

انتخاب شیوه های تمیزکاری سطوح بنایی، بتنی و گچ‌کاری - راهنما

مصوب کمیته

1397

10

محصولات و سامانههای حفاظت و تعمیر سازههای بتنی - آزمون حفاظت از خوردگی - روش­های آزمون

مصوب کمیته

1397