یکشنبه, 10 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

1398

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بیمه نامه تأمین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق قرارداد درمان کارکنان سال 99-98 3301/35/98/03 وزارت نیرو 1398/04/02
  قانون مدیریت بحران کشور 1398/06/04

1397

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مشمولین وظیفه نحوه پذیرش مشمولین وظیفه 97/191/6068 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1397/03/27
  قرارداد درمان 98-97 بیمه نامه تأمین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق 3301/97/35/00 وزارت نیرو 1397/04/01
  ابلاغ دستورالعمل جذب و پذیرش مشمولین وظیفه اعلام سامانه ثبت نام امریه سربازی 97/190/11838 وزارت نیرو 1397/06/04
  الحاقیه پیشنهادی منضم به قرارداد درمان کارکنان الحاقیه پیشنهادی منضم به قرارداد درمان کارکنان - بیمه دانا 1397/03/31
  دستورالعمل مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل - مهر 97 1397/07/07

1396

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری 50700/135716 رئیس جمهور 1396/10/27
  قرارداد درمان 97-96 بیمه نامه تأمین و حفظ سلامت کارکنان وزارت نیرو 1396/04/01
  حقوق و مزایا حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق 96/13972/50/100 وزارت نیرو 1396/02/04
  دستورالعمل شورای عالی کار حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای تابعه 96/15007/50/100 وزارت نیرو 1396/02/02
  مرخصی تشویقی زایمان مرخصی تشویقی سه روزه برای کلیه مردان شاغل 96/191/15332 وزارت نیرو 1396/07/29
  فرم ارزشیابی عملکرد سال 96 دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی 1308186 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/05/10
  دستورالعمل مدیریت بحران وپدافند وزارت نیرو 1396/08/10
  دستورالعمل اجرایی استانهای معین و جانشین 1396/05/11
  آئین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی 1396/05/10
  تفاهم نامه آموزش 1396/05/03
  نظام نامه مدیریت ریسک 100/50/5810/95 دفتر محیط زیست، ایمنی،‌ بهداشت و امور اجتماعی 1396/06/23

1395

1394

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند راهبردی پدافند سایبری کشور شورای عالی پدافند غیرعامل کشور 1394/02/29
  بیمه عمر و حوادث تفاهم نامه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعت آب و برق وزارت نیرو 1394/04/01
  نظام‌نامه آموزش‌های شغلی – سازمانی 100/50/14245/94 دفتر آموزش، تحقیقات و فن‌آوری 1394/02/20
  نظام نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو 100/50/10442/94 دفتر آموزش، تحقیقات و فن‌آوری 1394/01/16
  نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی 100/10/31264/94 دبیرخانه شورای مرکزی ورزش 1394/06/25

1393

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 ٢٠٦/٩٣/٥٦٢ دفتر ریاست جمهوری 1393/01/20
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ٢٠٠/٩٣/٥٦٩٧ دفتر ریاست جمهوری 1393/04/24
  دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح های توسعه ای مشمول ماده 215 برنامه پنجم توسعه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو 1393/02/01
  نظام‌نامه ستاد مشارکت در بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو ستاد بازسازی عتبات عالیات 1393/02/03
  نظام نامه کاهش تصدی ها 100/50/39313/93 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1393/09/17
  نظام آموزش کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی 100/10820/93 دفتر برنامه ریزی وتلفیق 1393/01/19

1392

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بسترسامد 206/92/6330 دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد 1392/04/05

1391

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ٩٧٣٩٠ دفتر ریاست جمهوری 1391/06/04
  آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با اهداف غیر شرب وزارت نیرو 1391/04/13
  نظام‌نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب ٩١/٣٨٦٩٢/٧٠٠ وزارت نیرو 1391/10/04
  ابلاغ ساختار سازمان پدافند غیر عامل 1391/02/30
  نظام نامه نهایی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 100/11/37825 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 1391/09/27
  نظام‌نامه تحول و ارتقاء سلامت اداری دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1391/07/10
  نظامنامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب کشور 700/38692/91 دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا 1391/10/04

1390

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ١٨١٦٦٤ دفتر ریاست جمهوری 1390/10/17
  شناسه ملی اشخاص حقوقی ٣٣٥١٦/٩٠/٢٠٠ دفتر ریاست جمهوری 1390/12/23
  نظام نامه گروه مشاوران جوان وزارت نیرو ١-ن گ م ج - م ج وزارت نیرو 1390/12/01
  سند ملی توسعه منابع آب 1390/12/09
  نظامنامه مدیریت عملکرد 100/50/40878 دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد 1390/11/25
  تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی ٢٠٢٢٨٥/ت - هـ دفتر ریاست جمهوری 1390/02/13
  آیین نامه تشخیص صلاحیت سدها - وزارت نیرو ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س وزارت نیرو 1390/02/10
  تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری و کنترل ایمنی سدها ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س-١ وزارت نیرو 1390/02/10

1389

آیین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  جلوگیری از تجاوز به محدوده سدها، شبکه ها، تاسیسات آبیاری و زهکشی و کانالها و مجاری آبی سطحی طبیعی و عمومی ٨٩/١٠٠/٢٣٢٦٢ شرکت مدیریت منابع آب ایران 1389/12/09
  سیاست های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در بخش پدافند غیر عامل 1389/11/29
  نظام نامه امور فرهنگی وزارت نیرو 100/50/65264 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1389/10/11
  نظام نامه اصلاح الگوی مصرف در صنعت آب و برق 100/20/67791 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1389/10/25
  نظام نامه امور حقوقی 100/40/77662/89 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1389/12/28
  نظام نامه ارتباط با مجلس شورای اسلامی 100/50/46800 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1389/06/06

1388

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تشکیل ستاد خشکسالی ٢٢٧٦٦٢/ت٤٢٦٤٩ ه هیئت وزیران 1388/11/18
  اصلاح الگوی مصرف آب ٩٩٦٠٣/ت٤٢٤٠٠ه هیئت وزیران 1388/05/17
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو ١٠٠/٥٠٠/٨٢٠٧٤ وزارت نیرو 1388/07/21
  آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور 1388/08/02
  نظام نامه سامانه اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو 100/50/82074 فناوری اطلاعات مکانی 1388/08/26

1387

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو ١٠٠/٥٠/١٠٥٢٩٧ وزارت نیرو 1387/10/01
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1387/04/05
  نظامنامه تخصیص آب 700/49112 دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا 1387/05/22
  نظام نامه طبقه بندی و ارزشیابی شامل صنعت آب و برق 100/50/44145 دفتر توسعه منابع انسانی 1387/05/12
  نظام‌نامه بودجه‌ریزی وزارت نیرو 100/20/68736 دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی 1387/07/07
  نظام نامه آمار و اطلاعات 100/50/105297 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1387/10/01

1386

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها ١٠٠/٥٠/٨٣٤٨٧ وزارت نیرو 1386/10/25
  نظام نامه استانداردهای آب و آبفا 100/50/87637 دفتر استانداردها و طرح‌های آب و آبفا 1386/11/08
  نظام‌نامه مدیریت بهره‌وری و کیفیت 100/50/90250 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1386/11/16
  نظام نامه بازرسی وزارت نیرو 100/93428 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1386/11/27
  دستورالعمل پاداش تحصیلی پرداخت پاداش به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز فرزند کارکنان 33360/190 مدیریت منابع آّب ایران 1386/05/24

1385

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اجرای بخشی از شبکه های فرعی انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نیرو ٢٧٤٩٢٩١/ت٣٥٣٠٧ه هیئت وزیران 1385/10/05
  نظامنامه ارتباطات علمی وزارت نیرو 100/50/23375 دفتر آموزش، تحقیقات و فن‌آوری 1385/03/23

1384

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی 29101/58977 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1384/09/01
  نظام نامه کمیته آب بدون درآمد-ومدیریت مصرف-آب و فاضلاب کشور 8610/719 فناوری اطلاعات مکانی 1384/02/02
  نظامنامه مدیریت پاسخگوئی به شکایات مردم 85084/1901 دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد 1384/05/12

1383

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون برگزاری مناقصات ١٣٠٨٩٠ مجلس شورای اسلامی 1383/11/12
  نظام نامه تحول و ارتقاء سلامت اداری وزارت نیرو ١/ن ت ا س ا /ش ت ا س ا وزارت نیرو 1383/09/03

1375

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظامنامه برنامه ریزی و هماهنگی مطالعات اجتماعی بخش آب 100/1973 دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا 1375/03/16