چهارشنبه, 8 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1523 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه گرگانرود آق قلا استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/09/06 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/03

بازدید:33

1522 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه گرگانرود گمیشان استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/09/06 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/03

بازدید:31

1521 استعلام قیمت: نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های رودخانه مرزی استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/09/08 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/03

بازدید:43

1520 استعلام قیمت: عملیات برق رسانی به کارگاه های طرح آبرسانی به شهر کلاله استعلام طرح و توسعه 1399/09/04 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/03

بازدید:41

1519 استعلام قیمت: عملیات برق رسانی به چاه wf۱ فاضل آباد استعلام طرح و توسعه 1399/09/04 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/03

بازدید:30

1518 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی رودخانه گرگانرود(آق آباد) استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/29 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/25

بازدید:42

1517 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی در محدوده گنبد استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/21 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/18

بازدید:47

1516 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی در محدوده آق قلا استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/21 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/18

بازدید:38

1515 استعلام قیمت: مطالعه مرحله اول تعیین حد بستر و حریم رودخانه های چهل چای٬ مسیل قره سو و کبودوال استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/21 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/18

بازدید:35

1514 استعلام قیمت: نظارت بر آزادسازی و رفع تجاوز رودخانه گرگانرود در محدوده شهرستان گنبد و آق قلا استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/24 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/18

بازدید:39

1513 استعلام قیمت: نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های مهندسی رودخانه استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/24 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/18

بازدید:41

1512 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های گمیشان و آق قلا استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/24 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/18

بازدید:36

1511 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه گرگانرود آق قلا استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/21 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/18

بازدید:41

1510 استعلام قیمت: عملیات دیوارسازی رودخانه اوغان گالیکش و دیوارسازی روستای حسین کرد مینودشت استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/20 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/15

بازدید:32

1509 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه گرگانرود گمیشان استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/20 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/15

بازدید:30

1508 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه های شهرستان های شرق استان(مراوه تپه٬ کلاله٬ گالیکش٬ مینودشت٬ آزادشهر٬ رامیان و علی آباد کتول) استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/20 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/15

بازدید:36

1507 استعلام قیمت: عملیات برق رسانی به کارگاه های طرح آبرسانی به شهر کلاله استعلام طرح و توسعه 1399/08/08 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/01

بازدید:46

1506 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی رودخانه گرگانرود(آق آباد) استعلام حفاظت و بهره برداری 1399/08/08 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/30

بازدید:43

1505 استعلام قیمت: بازنگری و تجدید طراحی ساختمان های اسکان مجدد روستای جنگلده بالا در سایت نرموکند استعلام طرح و توسعه 1399/08/08 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/30

بازدید:50

1504 استعلام قیمت: مطالعات مرحله دوم تأمین آب روستاهای مجتمع کمالان استعلام طرح و توسعه 1399/08/08 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/30

بازدید:63

« 1 2 3 4 ... 5 20 » صفحه: