یکشنبه, 18 آذر 1397

  

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل : مهندس علی نظری

سوابق کاری:

مدیر تولید شرکت تجهیزات مدارس از سال 1367 لغایت 1371

 مدیر آب و فاضلاب منطقه ساری از سال 1371 لغایت اواخر نیمه اول سال 1372

 معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان مازندران از سال 1371 لغایت 1381

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از تاریخ 15/4/81  لغایت 8/4/86

 عضو هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران از سال 1373 لغایت 1381

رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از سال 1381 لغایت 1386

 عضو کمیته ملی طرح جامع انفورماتیک شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور

 عضو کمیته ملی نظام تضمین کیفیت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

مشاور در شرکت آب و فاضلاب مازندران طی سال 86

مشاور در شرکت آب منطقه ای گلستان از سال 1387 لغایت 1394

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای گلستان 

خلاصه وظایف :

هدایت و راهبری عملیاتی شرکت در زمینه‌های فنی، اداری و مالی با رعایت قوانین و مقررات و اجرای آئین‌نامه‌های مربوطه برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره