یکشنبه, 18 آذر 1397

عنوان خدمت

مجوز تغییر قدرت منصوبات

شناسه خدمت

13021446105

نحوه دسترسی به خدمت

مراجعه به دفاتر پست دولتی، پیشخوان دولت و ICT روستایی (لیست دفاتر ارائه دهنده خدمت از اینجا قابل دریافت می باشد)

شرح خدمت

مجوز تغییر قدرت منصوبات

مدارک مورد نیاز

  • کپی آخرین پروانه بهره برداری چاه

تذکر1: درصورتی که آخرین مجوز صادره پروانه بهره برداری و یا تمدید آن نباشد ابتدا می بایست مراحل فرآیند صدور پروانه بهره برداری یا تمدید پروانه بهره برداری را طی نماید.

تذکر2: درصورتیکه مالک یا نماینده چاه قبلی تغییر کرده باشد ابتدا باید مراحل فرآیند اصلاح نام را طی نمایند.

  • نامه سازمان جهاد کشاورزی جهت اجرای نصب سیستم آبیاری تحت فشار
  • تعهد نامه یا قرارداد نامه نصب کنتور هوشمند
  • فیش برق

مسئول اصلی ارائه دهنده خدمت

مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها (آدرس ادارات منابع آب از اینجا قابل دریافت می باشد)

استعلامات مورد نیاز

-

هزینه های انجام خدمت

از اینجا قابل دریافت می باشد

مدت زمان انجام خدمت

37 روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی)

قوانین و مقررات

  • قانون توزیع عادلانه آب (اینجا)
  • آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب  (اینجا)
  • دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه ها (اینجا)

پیگیری درخواست قبلی

از طریق کد رهگیری (اینجا)

مراحل گردش کار

از اینجا قابل دریافت می باشد