جمعه, 1 تیر 1397

1391

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام‌نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب ٩١/٣٨٦٩٢/٧٠٠ وزارت نیرو 1391/10/04

1390

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه گروه مشاوران جوان وزارت نیرو ١-ن گ م ج - م ج وزارت نیرو 1390/12/01

1388

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو ١٠٠/٥٠٠/٨٢٠٧٤ وزارت نیرو 1388/07/21

1387

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو ١٠٠/٥٠/١٠٥٢٩٧ وزارت نیرو 1387/10/01

1386

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها ١٠٠/٥٠/٨٣٤٨٧ وزارت نیرو 1386/10/25

1383

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه تحول و ارتقاء سلامت اداری وزارت نیرو ١/ن ت ا س ا /ش ت ا س ا وزارت نیرو 1383/09/03
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا