جمعه, 29 دی 1396

1396

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قرارداد درمان 97-96 بیمه نامه تأمین و حفظ سلامت کارکنان وزارت نیرو 1396/04/01
  حقوق و مزایا حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق 96/13972/50/100 وزارت نیرو 1396/02/04
  دستورالعمل شورای عالی کار حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای تابعه 96/15007/50/100 وزارت نیرو 1396/02/02
  مرخصی تشویقی زایمان مرخصی تشویقی سه روزه برای کلیه مردان شاغل 96/191/15332 وزارت نیرو 1396/07/29

1395

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ارتقاء مدرک تحصیلی ارتقاء مدرک 95/38501/510 وزارت نیرو 1395/09/09

1386

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل پاداش تحصیلی پرداخت پاداش به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز فرزند کارکنان 33360/190 مدیریت منابع آّب ایران 1386/05/24
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا