دوشنبه, 26 آذر 1397
 
 
کد سند:   815  
استعلام قیمت: مطالعه مرحله اول تعیین حد بستر و حریم تالاب گمیشان
مشخصات آگهی
 موضوع: استعلام قیمت: مطالعه مرحله اول تعیین حد بستر و حریم تالاب گمیشان
تشریح:

روند ارجاع کار: مطابق بند"ب" ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات: اخذ استعلام قیمت از ۸ شرکت و انتخاب قیمت مناسب به عنوان برنده مناقصه. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های(۳۲۶۲۷۸۸۲ و ۳۲۶۸۲۹۰۱-۰۱۷)شرکت آب منطقه ای گلستان تماس حاصل فرمائید.

واحد منتشر کننده: حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت: -
میزان برآورد هزینه: 1.288.560.000 ریال
محل تامین اعتبار: مطالعه حریم سواحل دریا، دریاچه، تالاب کشور(1307005005)
محل اجرای پروژه: استان گلستان، شهرستان گمیشان
تضمین مورد نیاز: 0
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: -
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/18
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1396/10/26
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/26
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 104