دوشنبه, 26 آذر 1397
 
 
کد سند:   812  
مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره ۵ ساله مخازن فرعی سد وشمگیر در سطح حدود ۸۰۰ هکتار
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره ۵ ساله مخازن فرعی سد وشمگیر در سطح حدود ۸۰۰ هکتار
تشریح:

شرکت کنندگان برای دریافت اسناد مزایده باید مبلغ ۳۲۷/۰۰۰ ریال را به حساب شماره ۲۱۷۵۰۸۴۷۵۴۰۰۷ بانک ملی(شعبه مرکزی گرگان- سیبا) بنام شرکت آب منطقه ای گلستان واریز کنند.

 

واحد منتشر کننده: حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت: -
میزان برآورد هزینه: 8.900.000.000 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: استان گلستان
تضمین مورد نیاز: 487.000.000 ریال
محل بازگشایی: دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: سایه
هزینه دریافت اوراق: 327
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/07
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1396/10/23
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/23
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 92