دوشنبه, 26 آذر 1397
 
 
کد سند:   809  
استعلام قیمت: عملیات احداث خط انتقال آب کشاورزی سدن-اسبو محله (بازه اول)
مشخصات آگهی
 موضوع: استعلام قیمت: عملیات احداث خط انتقال آب کشاورزی سدن-اسبو محله (بازه اول)
تشریح:

روند ارجاع کار: مطابق بند"ب" ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات: اخذ استعلام قیمت از ۶ شرکت و انتخاب قیمت مناسب به عنوان برنده مناقصه. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های(۳۲۶۲۷۸۸۲ و ۳۲۶۲۷۸۶۸-۰۱۷)شرکت آب منطقه ای گلستان تماس حاصل فرمائید.

واحد منتشر کننده: حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت: -
میزان برآورد هزینه: 2.170.595.015 ریال
محل تامین اعتبار: طرح های کوچک تأمین آب استان(012ث1307003)
محل اجرای پروژه: استان گلستان، شهرستان گرگان، روستای سدن
تضمین مورد نیاز: 0
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: -
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/02
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1396/10/09
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/09
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 120