دوشنبه, 26 آذر 1397
 
 
کد سند:   806  
مزایده: تجدید اجاره ۴۴ هکتاری از اراضی ساحل راست سرریز سد گلستان(طرح کاشت درخت پالونیا و تیورگراس)
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده: تجدید اجاره ۴۴ هکتاری از اراضی ساحل راست سرریز سد گلستان(طرح کاشت درخت پالونیا و تیورگراس)
تشریح:

شرکت کنندگان برای دریافت اسناد مزایده باید مبلغ ۴۳۶/۰۰۰ ریال را به حساب شماره ۲۱۷۵۰۸۴۷۵۴۰۰۷ بانک ملی(سیبا) بنام شرکت آب منطقه ای گلستان واریز کنند.
ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ایام هفته و در ساعات اداری با شماره تلفن ۳۲۶۲۷۸۶۰-۰۱۷ تماس حاصل نمائید.

واحد منتشر کننده: بازرگانی
دستگاه نظارت: -
میزان برآورد هزینه: 12.894.900.000 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: استان گلستان
تضمین مورد نیاز: 606.847.000 ریال
محل بازگشایی: دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: فرصت امروز
هزینه دریافت اوراق: 436
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/09/29
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1396/10/05
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/05
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 91