دوشنبه, 26 آذر 1397
 
 
کد سند:   803  
۱۲ مشاوره ای: نظارت بر عملیات آبرسانی به گرگان از منابع آب سطحی و رینگ مخازن
مشخصات آگهی
 موضوع: ۱۲ مشاوره ای: نظارت بر عملیات آبرسانی به گرگان از منابع آب سطحی و رینگ مخازن
تشریح:

مناقصه محدود و روند ۱۲ مشاوره می باشد. از شرکتهای مهندسین مشاور طوس آب٬ خزر آب٬‌پارس پیاب٬ گاماسیاب٬ پیاب گستران٬ کنترل سازان٬ قدر آب زلال٬ کوثر آب پارس٬ مهار آب عمران گستر٬ آب فن٬ پویاب و جاماب دعوت به عمل آمد.

واحد منتشر کننده: طرح و توسعه
دستگاه نظارت: -
میزان برآورد هزینه: 6.542.935.858 ریال
محل تامین اعتبار: تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی نومل به گرگان(1307002110)
محل اجرای پروژه: استان گلستان، شهرستان گرگان
تضمین مورد نیاز: 0
محل بازگشایی: دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: -
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/09/14
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1396/09/22
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/09/22
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 122