سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

 

سرپرست جدید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان معرفی شد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای گلستان در حکمی، حبیب ا...شاکری را به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی این شرکت منصوب کرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری در این حکم، حبیب ا...شاکری را با توجه به سوابق، تعهد و تجربه مفید ایشان، به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت منصوب کرد.
لازم به ذکر است پیش از این مهندس حیدر داودیان مسئولیت معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان را عهده دار بود.

 

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان