سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

 

بازدید اعضای کارگروه نحوه اجرای ضوابط زیست محیطی انتقال و بهره برداری از چشمه سارهای سرشاخه رودخانه سیاه رودبار (قطری)

پیرو تصمیمات متخذه در جلسات کارگروه کارشناسی نحوه اجرای ضوابط زیست محیطی انتقال و بهره برداری از چشمه سارهای سرشاخه رودخانه سیاه رودبار (قطری) ذیل کمیته تخصصی شورای عالی آب در خصوص انتقال آب سرچشمه های سیاه رودبار که توسط استان سمنان در قالب انتقال آب چشمه های قطری در حال اجراست، بازدیدی توسط کارگروه کارشناسی کمیته فوق از محل سرچشمه ها بعمل آمد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، نمایندگانی از وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان  از قبیل استانداری،آب منطقه ای، شرکت شهرک های صنعتی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و فرماندار ودادستان علی آباد کتول و نیز نمایندگان دستگاه های ذیربط استان سمنان در این بازدید 16 ساعته حضور داشتند.
این بازدید از مسیرهای دره پیرمیشی تاش و چشمه های دره فرحزاد در حوضه شهرستان شاهرود آغاز و در ادامه از سرچشمه های سیاه رودبار در حوضه زرین گل در مسیر خط طراحی شده برای انتقال آب چشمه های این دره بازدید شد.
این بازدید در دو بخش شامل دره چشمه های قطاری که در انتهای محدوده اجرای طرح می باشد و تاکنون خط انتقال آن اجرا نشده و بخش ابتدایی طرح ، شامل چشمه های قربان تلار 1 و 2، لتاگز پایین و بالا و چشمه دره  سرخ لم که خطوط انتقال آن اجرا شده و بخشی از این آب نیز در حال انتقال می باشد، انجام گردید همچنین علاوه بر چشمه های مذکور از شاخه پون آرام و دول آرام که رودخانه سیاه رودبار را تشکیل می دهند و آب چشمه های محل اجرای طرح به این رودخانه منتهی می شوند نیز بازدید و برای سنجش کیفیت از آب این رودخانه نمونه برداری گردید و در ادامه نیز از مصارف آب حوضه زرین گل بازدید گردید.

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان