یکشنبه, 30 دی 1397

 

با مشارکت کارشناسان شرکت آب منطقه ای گلستان؛

 

4 استاندارد ملی در صنعت آب استان تدوین شد

در راستای نشر و تلفیق تجربیات میدانی در قالب استاندارد های ملی و پس از بحث و بررسی اعضا کمیته فنی استاندارد ملی متشکل از کارشناسان شرکت آب منطقه ای، آبفا و آبفار و اعضای هیات علمی دانشگاه کرمانشاه ، 4 استاندارد مرتبط با صنعت آّب تدوین و به تصویب سازمان ملی استاندارد رسید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان،  مهندس سید مهدی سید کلبادی از کارشناسان این شرکت با اعلام این خبر افزود: استاندارد محصولات وسامانه های حفاظت وتعمیر سازه های بتنی- آزمون حفاظت از خوردگی – روش های آزمون- با هدف ارائه روش آزمون برای تعیین کارایی محصولات یا سامانه های محافظت در برابر خوردگی سازه های بتنی در جلسه 752 اجلاسیه کمیته ملی استاندارد (مهندسی ساختمان وفرآورده های ساختمانی) با حضور دکتر شرقی ومهندس فلاح از سازمان ملی استاندارد، اعضای کمیته فنی استاندارد ملی دکتر حشمتی وعباسی وخانم دکتر انتظاری از استان کرمانشاه ،اعضای سازمان های مرتبط و ذینفع، مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.
عضو کمیته استاندارد افزود: استاندارد بررسی و آزمون ژئوتکنیک –پایش ژئوتکنیک با استفاده از ابزار دقیق میدانی که رای بررسی رفتار خاک ها، پرکننده ها و سنگ ها کاربرد دارد نیز در جلسه شماره 747  اجلاسیه کمیته ملی استاندارد تصویب شد.
وی همچنین عنوان کرد: استاندارد های شیوه های تمیزکاری سطوح بنایی-بتنی وگچ کاری و لوله های فاضلاب بتنی در برابر فشار هوای منفی یا مثبت در جلسه شماره 748 اجلاسیه کمیته ملی استاندارد پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان