یکشنبه, 30 دی 1397

 

معاون حفاظت و بهره برداری گلستان خبر داد:

 

امسال 51 تابلو اطلاع رسانی و آموزشی در مجاور رودخانه های استان نصب می شود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: شرکت آب منطقه ای استان نسبت به ساخت و نصب تابلوهای اطلاع رسانی و آموزشی در خصوص بستر، حریم کمی و کیفی رودخانه ها در نقاط مختلف مجاور رودخانه های استان اقدام می کند و به طور مستمر این تابلوها را افزایش می دهد و تا پایان سال جاری 51 تابلوی اطلاع رسانی در مجاور رودخانه های استان نصب می شود.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان، مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: این اقدام در راستای اطلاع رسانی و آموزش به مجاورین رودخانه ها و مجاری آبی و حفاظت از جان و مال آنان و نیز حفاظت از رودخانه ها  صورت می گیرد.
وی افزود: با توجه به این که وجود این تابلوها برای حفاظت از حد بستر و حریم رودخانه های استان به تبع آن حفاظت از جان و مال مجاورین رودخانه و مجاری آبی بسیار ضروری است از کلیه شهروندان تقاضا می شود که ضمن توجه به محتویات این تابلوها و رعایت موارد مندرج در آن نسبت به حفاظت از این تابلوها اقدام نموده و در صورت مشاهده تخریب تابلو توسط افراد بی مسئولیت به امورها و ادارات منابع آب شهرستان ها اصلاع رسانی نمایند.

 

 


 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان