یکشنبه, 30 دی 1397

 

 

تقدیر مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان

در راستای برگزاری مطلوب همایش ایثارگران، شرکت های صنعت آب و برق استان گلستان مشاور وزیر در امور ایثارگران از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان تقدیر کرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در متن تقدیر نامه سیدیعقوب مرادی مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران، خطاب به مهندس علی نظری آمده است: امنیت، پیشرفت و اقتدار امروز ایران اسلامی مدیون از خود گذشتگی و فداکاری ایثارگران گرانقدر و خانواده محترم ایشان می باشد، بدینوسیله از تلاش های جنابعالی و همکاران محترمتان در برگزاری مطلوب و موثر همایش ایثارگران شرکت های زیرمجموعه صنعت آب و برق در سطح استان گلستان قدردانی و تشکر می گردد.
همچنین مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران در لوح جداگانه ای از حبیب ا... شاکری مشاور مدیر عامل و مسئول امور ایثارگران شرکت آب منطقه ای گلستان تقدیر کرد.   

 

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان