دوشنبه, 19 آذر 1397

 

 

انجام 5 طرح تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای گلستان در سال 96

رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای گلستان از در دستور کار قرار گرفتن 5 طرح تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای گلستان در سال 96 خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس نادعلی یخکشی با اشاره به موضوعات این پژوهش ها اظهار کرد: این موضوع ها در زمینه منابع آبی، تاسیسات آبی وهیدرولیک، مهندسی رودخانه وسواحل، مباحث اقتصادی واجتماعی و فرهنگی وحقوقی آب، دانش و پژوهش زیست محیطی، وحفاظت منابع کیفی وآبیاری و زهکشی بود.

وی با بیان عناوین این طرح ها گفت: تدوین طرح جامع مدیریت عرضه و تقاضای آب استان با رویکرد سیستماتیک و لحاظ سناریوهای مختلف توسعه استان، بررسی و شناسایی منابع آلوده‌کننده آب‌های زیرزمینی استان گلستان و راه‌های کاربردی جلوگیری از آن، بررسی علل افزایش تراز آب زیرزمینی در مناطق مسکونی استان گلستان و ارائه روشهای مواجهه با آن (مطالعه موردی: روستاهای اوجابن و زنگیان) از جمله مهم ترین این طرح هاست.

رئیس گروه تحقیقات شرکت آب منطقه ای تصریح کرد: بررسی و ارائه روش‌های نوین تشکیل بازار محلی آب در استان گلستان، بررسی و پیاده سازی تجربیات کشورها و استان‌های موفق و بررسی و ارائه روش های نوین حفاظت سازه ها در برابر سیلاب "الزامات طراحی، روش های اجرا و ارزیابی روش ها" (مطالعه موردی رودخانه گرگانرود استان گلستان) از دیگر طرح های تحقیقاتی مهم سال 96 خواهد بود.

منبع خبر: