دوشنبه, 26 آذر 1397

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

 

کاهش 9درصدی بارندگی های سال جاری نسبت به دراز مدت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بارش های استان در مدت مهر ماه سال آبی جاری تاکنون(96/10/9) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییرات چندانی نداشته است و نسبت به دراز مدت 9 درصد کاهش نشان می دهد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری اظهار کرد: از ابتدای مهر امسال تاکنون 137 میلی متر بارش در استان داشتیم که در مدت مشابه سال قبل نیز میزان بارش ها در همین حدود بوده است. میزان بارندگی مدت مشابه دوره دراز مدت 151 میلی متر است که نشان از کاهش 9 درصدی بارندگی سال آبی جاری است.
وی در ادامه افزود: جریان رودخانه ها در مدت مهر لغایت پایان آذر ماه ، نسبت به دوره شاخص در رودخانه های اصلی استان حدود 82 درصد کاهش و در سرشاخه ها حدود 68 درصد کاهش داشته است.
مهندس نظری تصریح کرد: ذخیره آبخوان های کم عمق استان در آذر ماه  سال جاری در مقایسه با آذر سال گذشته 125میلیون متر مکعب کاهش ودر مقایسه با متوسط 25 سال گذشته بیش از 193 میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: ذخیره آبخوان های عمیق استان در آذر ماه سال جاری در مقایسه با آذر سال گذشته حدود 33 میلیون متر مکعب کاهش و در مقایسه با متوسط 15 سال گذشته 53 میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.
شواهد نشان می دهد که در سال های اخیر، نمی توان به میانگین بلند مدت در آبدهی رودخانه ها و ذخیره سفره آب زیرزمینی دست یافت که لزوم توجه بیشتر هم استانی های عزیز به مصرف بهینه منابع آب وصرفه جویی در ماه های پیش رو را مورد تاکید قرار می دهد.

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان