دوشنبه, 26 آذر 1397

 

 

بولتن خبری بریده جراید و بازتاب رسانه ای نیمه دوم آذرماه 96 شرکت آب منطقه ای گلستان

بولتن خبری بریده جراید و بازتاب رسانه ای نیمه دوم آذرماه شرکت آب منطقه ای گلستان منتشر شد..  

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

http://gsrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/Bultan.pdf

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان