چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان:

 

پرتال کارکنان و نرم افزار ثبت مرخصی و ماموریت و درخواست های پرسنل در آب منطقه ای گلستان راه اندازی شد

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان از راه اندازی پرتال کارکنان و نرم افزار ثبت مرخصی، ماموریت و درخواست های پرسنل به صورت الکترونیک در شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حیدر داودیان در خصوص این سامانه گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک، افزایش سطح رضایت مندی کارکنان و صرفه جویی در زمان، هزینه، کاغذ و مدیریت سبز، سیستم نرم افزاری ثبت مرخصی، ماموریت و درخواست های پرسنل در شرکت آب منطقه ای استان راه اندازی شده است.
معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: در این پرتال، 20 خدمت معاونت منابع انسانی و مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان به صورت الکترونیک انجام می شود.
گفتنی است این سامانه با همکاری معاونت برنامه ریزی و معاونت منابع انسانی و مالی و پشتیبانی راه اندازی گردید.

 

 

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان