چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

مدیر دفتر رودخانه ها و وساحل شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

 

آغاز عملیات ساماندهی ولایروبی رودخانه شصت کلاته

مدیر دفتر رودخانه ها و وساحل شرکت آب منطقه ای گلستان از عملیات ساماندهی ولایروبی رودخانه شصت کلاته در محدوده ترکمن به طول حدود 2 کیلومتر خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس شجاع شفیعی اظهار کرد: مبلغ این قرارداد 50 میلیون تومان و عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز َشده است که اعتبارات آن از محل اعتبارات حوادثی است.

منبع خبر: