چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
931 ۵ مشاوره ای: استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در اراضی پایاب سد کبودوال علی آباد کتول (محدوده کانال آبرسان) ارزیابی طرح و توسعه 1397/04/04 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:63

930 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری تعداد ۳۷ دستگاه در سال ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/03/29 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:48

929 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های شهرستان بندرگز (نوکنده٬ گز شرقی) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/17

بازدید:64

928 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ تثبیت و بهسازی رودخانه های شهرستان گمیشان (گرگانرود٬کانال گمیشان) طرح و توسعه 1397/03/20 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/17

بازدید:49

927 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان گنبد و گالیکش (قره تکن٬ بایرام شالی و اوغان) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/17

بازدید:45

926 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و تثبیت بستر رودخانه های کلاله(قارانجی جنگل٬ قره آغاچ) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:47

925 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان آزادشهر(آلماکولی٬ خرمارود٬ مسیل قشلاق) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:47

924 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه قره سو و سرشاخه ها حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:43

923 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان رامیان(سیل وال٬ نیلبرگ٬ دوبرار٬ قره چای) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:41

922 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه قره سو و انشعابات حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:37

921 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های علی آباد(چلی٬ برفتان و زرینگل) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:38

920 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های زیارت و باغ گلبن حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:42

919 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ ترمیم دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان مراوه تپه (اترک٬ فرق سر٬ بسطام دره٬ ساری سو) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:45

918 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های شهرستان آق قلا(قربان آباد٬ عباس آباد) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:38

917 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های شهرستان کردکوی (غازمحله٬ نامن٬ بالاجاده) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:41

916 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه اوغان حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:38

915 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و دیواره سازی رودخانه های شهرستان مینودشت(چهل چای - نرماب) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:35

914 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه گرگانرود (آق آباد) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:38

913 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های شهرستان گرگان (زیارت٬ تقی آباد٬ زنگیان) حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:42

912 مزایده (عمومی): فروش لوله های چدنی ۷۰۰٬۶۰۰٬۵۰۰٬۴۰۰٬۳۰۰٬۲۰۰ (به وزن حدود ۲۷۳.۰۴۹ کیلوگرم) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/03/28 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:51

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 37 » صفحه: