سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
973 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(دست پل سرخ محله- مجاورت سنگ شکن استقلال) استعلام حفاظت و بهره برداری 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:49

972 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست پل ورودی زرینگل) استعلام حفاظت و بهره برداری 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:42

971 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه انجیراب(روستای شیرعلی) استعلام حفاظت و بهره برداری 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:51

970 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه زرینگل استعلام حفاظت و بهره برداری 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:52

969 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر مسیل فرق سر و لایروبی رودخانه اترک و سرشاخه ها استعلام حفاظت و بهره برداری 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:45

968 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و رودخانه خرمارود(پایین دست سد انحرافی نوده-محدوده قزلجه) استعلام حفاظت و بهره برداری 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:45

967 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه قره چای(پایین دست آیش دیوان) استعلام حفاظت و بهره برداری 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:44

966 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های قره تکن و چهل چای استعلام حفاظت و بهره برداری 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:44

965 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه قره چای(پایین دست پل باقرآباد) استعلام حفاظت و بهره برداری 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:46

964 استعلام قیمت: عملیات احداث ایستگاه پمپاژ قربان آباد(بازه دوم) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/04 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:45

963 استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سد نرماب و تأسیسات وابسته استعلام طرح و توسعه 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/17

بازدید:73

962 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه زرینگل استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/04/20 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:57

961 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ ترمیم دیواره و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان مراوه تپه(اترک٬ فرق سر٬ بسطام دره و ساری سو) استعلام حفاظت و بهره برداری 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:64

960 مناقصه محدود: عملیات ترمیم و توسعه سیفون آلاگل و کانال انتقال آب(بخشی از بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/04/23 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:53

959 مناقصه محدود: عملیات مرمت و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/04/23 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:66

958 مناقصه محدود: عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/04/23 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:63

957 مناقصه محدود: عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب میرزا کوچک خان(بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/04/23 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:61

956 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): بهبود و تقویت مخزن فرعی ۳ سد وشمگیر و بهبود سیستم انتقال آب ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/05/03 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:58

955 فراخوان ارزیابی کیفی: تأمین مالی بخشی از هزینه های اجرایی خط انتقال آب از انحرافی محمدآباد به سد مخزنی کوثر ارزیابی طرح و توسعه 1397/04/30 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:108

954 استعلام قیمت: شناسایی و برنامه ریزی به منظور رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه ها(رودبانی) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/04/09 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:63

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 39 » صفحه: