جمعه, 2 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1003 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه های پمپاژ شبکه های گلستان و بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:41

1002 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمد آباد(پایین دست پل ورودی فاضل آبادو پایین دست سد کوچک انحرافی گلستان) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:58

1001 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست پل سرخ محله-مجاورت سنگ شکن استقلال) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:48

1000 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه خرمارود(پایین دست سد انحرافی نوده-قزلجه) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:48

999 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر مسیل فرق سر و لایروبی رودخانه اترک و سرشاخه ها استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:52

998 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست سد انحرافی کوچک بن کوه) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/06/27 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:44

997 مناقصه محدود: عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب میرزا کوچک خان(بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:83

996 مناقصه محدود: عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:61

995 مناقصه محدود: عملیات ترمیم و توسعه سیفون آلاگل و کانال انتقال آب(بخشی از بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:58

994 مناقصه محدود: عملیات مرمت و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/06/24 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:57

993 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/25 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:84

992 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سد گلستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/24 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:85

991 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازاسازی ایستگاه پمپاژ شبکه گلستان و ایستگاه پمپاژ بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/24 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:66

990 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری تعداد ۳۷دستگاه در سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1397/05/27 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:75

989 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری و کاداستر رودخانه ها و مسیل های استان گلستان(بازه شماره یک) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:80

988 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سد شهید دستغیب استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:52

987 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:64

986 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:58

985 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:61

984 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:58

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 41 » صفحه: