جمعه, 2 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1023 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره پرورش ماهی سردآبی و گرمابی در قفس سد گلستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:28

1022 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره پرورش ماهی گرمابی سد دانشمند سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:28

1021 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره پرورش ماهی مخزن فرعی سد اینچه برون سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:36

1020 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره پرورش ماهی سردآبی و گرمابی در قفس سد بوستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/08/19 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:27

1019 ۱۲ مشاوره ای: مطالعه و اندازه گیری شبکه سنجش منابع آب استان گلستان ارزیابی طرح و توسعه 1397/08/15 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/03

بازدید:43

1018 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی شهرستان های کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/08/12 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:31

1017 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی شهرستان های گرگان و آق قلا ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/08/12 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:28

1016 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی شهرستان علی آباد کتول ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/08/12 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:23

1015 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی شهرستان های آزادشهر و رامیان ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/08/12 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:27

1014 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی شهرستان های گنبد٬ مینودشت٬ گالیکش ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/08/12 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:29

1013 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی شهرستان های کلاله و مراوه تپه ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/08/12 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:26

1012 استعلام قیمت: انجام آزمایشات کیفی آب خام چشمه آق سو استعلام طرح و توسعه 1397/08/12 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:41

1011 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): واحد مدیریت پروژه(PMU) پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو-زرین گل ارزیابی طرح و توسعه 1397/08/10 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/23

بازدید:115

1010 ترک تشریفات: عملیات بهره برداری و وصول حقوق دولتی در شبکه های مدرن، تلفیقی و سنتی در منطقه سدهای وشمگیر و ایمر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/14 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/14

بازدید:59

1009 فراخوان ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در بخشی از طرح تفریحی٬ توریستی و گردشگری سد کبودوال ارزیابی طرح و توسعه 1397/07/28 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:67

1008 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای پروژه های مرمت و بازسازی تأسیسات آبی استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:60

1007 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:69

1006 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:59

1005 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:58

1004 استعلام قیمت: عملیات احداث ایستگاه پمپاژ قربان آباد(بازه دوم) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/07/11 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:49

« 1 2 3 4 5 ... 6 41 » صفحه: