چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
951 استعلام قیمت: ادامه دیواره سازی رودخانه چلی و لایروبی رودخانه کبودوال حفاظت و بهره برداری 1397/04/10 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:57

950 استعلام قیمت: ادامه دیواره سازی رودخانه زیارت و تثبیت بستر رودخانه النگدره حفاظت و بهره برداری 1397/04/10 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:52

949 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی کانال در محدوده مقسم داشلی برون٬ ترمیم و رنگ آمیزی دریچه ها حفاظت و بهره برداری 1397/04/10 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:54

948 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه ساری سو حفاظت و بهره برداری 1397/04/10 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:55

947 استعلام قیمت: عملیات ادامه دیواره سازی و ساماندهی رودخانه قره چای حفاظت و بهره برداری 1397/04/10 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:56

946 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری و تهیه کاداستر رودخانه های تقرتپه٬ الازمن٬ ربیع کلا٬ دوچله٬ نیلبرگ ٬اترک و مسیل جلین حفاظت و بهره برداری 1397/04/10 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:66

945 استعلام قیمت: مطالعه و ارائه سامانده پیش بینی عددی بارندگی حوضه های آبریز استان گلستان طرح و توسعه 1397/04/11 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/04

بازدید:53

944 مشاوره (تک گزینه ای): نظارت بر اجرای پروژه کانال انتقال آب محمد آباد ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/04/11 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/03

بازدید:73

943 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات دیواره سازی٬ تثبیت٬ لایروبی و رپرگذاری رودخانه های شرق استان حفاظت و بهره برداری 1397/04/05 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:44

942 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات دیواره سازی٬ تثبیت٬ لایروبی و رپرگذاری رودخانه های غرب استان حفاظت و بهره برداری 1397/04/05 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:41

941 استعلام قیمت: عملیات ریپ رپ سد کوچک مخزنی قربان آباد حفاظت و بهره برداری 1397/04/05 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:43

940 استعلام قیمت: برگزاری کارگاه آموزشی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی منابع آب استان ویژه بهره برداران حفاظت و بهره برداری 1397/04/07 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:33

939 5مشاوره ای: تهیه اسناد مناقصات طرح شبکه آبیاری و زهکشی قره سو-زرینگل از محل تسهیلات وام IDB (بانک توسعه اسلامی) ارزیابی طرح و توسعه 1397/04/12 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:85

938 مشاوره (تک گزینه ای): تهیه نقشه از تالاب بین المللی گمیشان ارزیابی حفاظت و بهره برداری 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:69

937 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه زرینگل حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:52

936 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه های خرمارود و قره چای حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:48

935 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه های گرگانرود٬ نرماب و اوغان حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:46

934 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه های نوکنده٬ قره سو٬ سرکلاته و میاندره حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:49

933 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه آق سو حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:43

932 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه های زیارت و قره سو حفاظت و بهره برداری 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:45

« 1 2 3 4 5 ... 6 37 » صفحه: