سه‌شنبه, 29 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
877 استعلام قیمت: عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه پمپاژ صوفی شیخ انصاری(بازه اول) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:73

876 استعلام قیمت: عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاههای آق قلا٬ بصیرآباد٬وطنا و سرمه رود و ایستگاههای حوضه گرگانرود(۵۲ مورد) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:42

875 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی محدوده اترک مرزی استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:48

874 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی محدوده گنبد استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:37

873 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی محدوده گرگان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:31

872 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی محدوده آق قلا استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:33

871 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): پوشش بتنی کانال انتقال آب میرزا کوچک خان(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/01/18 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:53

870 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال های زراعی دهستان باغلی مرامه(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/01/18 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:44

869 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات احداث کانال بتنی آببندان ولاغوز(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/01/18 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:38

868 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب قره چشمه مینودشت(بازه اول) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/01/18 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:40

867 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی محدوده مراوه تپه استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:31

866 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی محدوده مینودشت و گالکش استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:34

865 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی محدوده علی آباد استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:39

864 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی کردکوی٬ بندرگز٬ ترکمن و گمیشان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/16 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:29

863 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی در محدوده شهرستان کلاله استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:31

862 استعلام قیمت: عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی شهرستانهای آزادشهر و رامیان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/01/26 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:29

861 مشاوره (تک گزینه ای): نظارت بر عملیات اجرایی احداث سیستم انحراف آب سد چایلی و تأسیسات وابسته ارزیابی طرح و توسعه 1396/12/27 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:45

860 مزایده(عمومی): اجاره پرورش ماهی گرمابی (دو منظوره) در سد بوستان سال ۹۷ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/01/14 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

بازدید:36

859 مناقصه عمومی یک مرحله ای: تجدید بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی خود را در سال ۱۳۹۷ بصورت حجمی مناقصه یك مرحله‌ای مالی و پشتیبانی 1396/12/28 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/24

بازدید:32

858 استعلام قیمت: عملیات ترمیم سد انحرافی٬ مخزن و ایستگاه پمپاژ کوچک نظرخانی(بازه اول) استعلام حفاظت و بهره برداری 1396/12/28 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/24

بازدید:38

« 1 2 3 4 5 ... 6 33 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا