سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
993 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/25 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:72

992 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سد گلستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/24 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:73

991 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازاسازی ایستگاه پمپاژ شبکه گلستان و ایستگاه پمپاژ بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/24 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:54

990 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری تعداد ۳۷دستگاه در سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1397/05/27 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:59

989 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری و کاداستر رودخانه ها و مسیل های استان گلستان(بازه شماره یک) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:71

988 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سد شهید دستغیب استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:46

987 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:55

986 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:49

985 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:51

984 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:48

983 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:47

982 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های شهید ایمری و شهید قربانی استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:46

981 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای شهید ایمری و شهید قربانی استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:46

980 استعلام قیمت: اجرای عملیات محوطه سازی٬ فنس کشی و تعیین حریم شرکت آب منطقه ای گلستان استعلام منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:50

979 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات دیواره سازی٬ تثبیت بستر٬ لایروبی و بهسازی رودخانه های استان استعلام حفاظت و بهره برداری 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:108

978 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری رودخانه اترک مرزی(بازه شماره ۲) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/11 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/31

بازدید:67

977 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(محدوده سنگ شکن بنیاد بتن) استعلام حفاظت و بهره برداری 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:79

976 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(پایین دست پل ورودی فاضل آباد و پایین دست سد کوچک انحرافی گلستان) استعلام حفاظت و بهره برداری 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:55

975 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست سد بن کوه) استعلام حفاظت و بهره برداری 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:61

974 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر مسلح رودخانه گرمابدشت استعلام حفاظت و بهره برداری 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:58

« 1 2 3 4 5 ... 6 39 » صفحه: