پنجشنبه, 2 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
395 فراخوان ارزیابی کیفی: احداث دیواره سنگ و ملات ماسه و سیمان در رودخانه قلی تپه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1394/12/10 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:298

394 فراخوان ارزیابی کیفی: اجرای ساختمانهای اداری شرکت آب منطقه ای گلستان مناقصه یك مرحله‌ای مالی و پشتیبانی 1394/12/10 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:287

393 مشاوره (تک گزینه ای): نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های مرمت و بازسازی طرح های کوچک تأمین آب خسارت دیده از سیل مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری-طرحهای کوچک تامین آب 1394/12/08 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:186

392 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های بایرام شالی و چهل چای استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/11/25 154

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/20

بازدید:154

391 مشاوره(تک گزینه ای): خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بخشی از پروژه های کوچک تأمین آب استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری-طرحهای کوچک تامین آب 1394/12/01 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/18

بازدید:195

390 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری رودخانه های چاله پل، زواردشت، نامن و نکارود استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/11/24 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/18

بازدید:133

389 استعلام قیمت: مطالعه و طراحی و توسعه مقسم داشلی برون و سرریزهای جانبی و کانال اصلی هدایت سیل استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/11/17 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/11

بازدید:128

388 عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره (انتهای روستای زنگیان) استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/11/12 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/11

بازدید:129

387 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه گز شرقی استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/11/12 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/08

بازدید:128

386 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی نکارود (شاهکوه سفلی)، شور حیات و قلعه جیق استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/11/12 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/08

بازدید:123

385 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره (ابتدای روستای زنگیان) استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/11/12 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/08

بازدید:118

384 استعلام قیمت: عملیات اصلاح مسیر و دیواره سازی رودخانه ساری سو (عرب قره حاجی) استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/11/12 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/08

بازدید:111

383 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی رودخانه چلی و تثبیت رودخانه زرینگل (پل مهدی آباد) استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/11/12 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/08

بازدید:112

382 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/11/12 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/08

بازدید:107

381 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات دیواره سازی و تثبیت رودخانه های استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/11/12 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/08

بازدید:101

380 استعلام قیمت: مطالعات ژئوتکنیک مخزن ذخیره ۲۰۰۰ جمع آوری چاههای شهر کلاله استعلام طرح و توسعه - آبرسانی 1394/11/10 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/05

بازدید:141

379 استعلام قیمت: مطالعات ژئوتکنیک مخزن ذخیره ۵۰۰۰ متر مکعبی گمیشان استعلام طرح و توسعه-آبرسانی 1394/11/10 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/05

بازدید:142

378 اجاره سد گلستان برای پرورش ماهی گرمابی (دومنظوره) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1394/11/10 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:187

377 اجاره مخزن فرعی سد اینچه برون برای پرورش ماهی گرمابی مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1394/11/10 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:128

376 فراخوان ارزیابی کیفی: تکمیل عملیات اجرایی سدهای لاستیکی و سازه های بالادست مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1394/11/07 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/21

بازدید:290

« 1 ... 33 34 35 36 ... 37 40 » صفحه: