یکشنبه, 27 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
357 گشت و بازرسی٬کنترل بهره برداری تاسیسات آبی شهرستانهای کردکوی٬بندرگز٬ترکمن و گمیشان مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/18 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:106

355 ۱۲مشاوره: گشت و بازرسی٬کنترل بهره برداری و حفاظت کمی وکیفی تاسیسات آبی شهرستانهای کلاله و مراوه تپه مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/18 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:112

354 استعلام قیمت: عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز شرق استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:111

351 استعلام قیمت: عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز غرب استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:114

353 عملیات نقشه برداری و کاداستر رودخانه خرمارود(بازه شماره ۲) مناقصه دو مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/10/03 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:165

352 فراخوان ارزیابی کیفی: ساخت مخازن ذخیره و کنترل سیلاب سد لاستیکی آقدکش به روش B.O.T مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1394/10/23 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/24

بازدید:159

356 ۱۲مشاوره: گشت و بازرسی٬کنترل بهره برداری وحفاظت کمی وکیفی تاسیسات آبی شهرستانهای گنبد٬مینودشت٬گالیکش مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/09/18 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:121

350 استعلام قیمت: تهیه بانک اطلاعاتی از طریق استخراج اطلاعات از پرونده های چاه های استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/23

بازدید:153

349 استعلام قیمت: مطالعات تهیه کاداستر بستر رودخانه گرگانرود( بازه شماره ۱) استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/09/17 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/23

بازدید:122

348 استعلام قیمت:بررسی و مطالعه و تهیه دستورالعمل اقدامات اضطراری برای پیشگیری از غرق شدگی تآًسیسات آبی استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:134

347 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های شهید ایمری (ایمر۱) و شهید قربانی(ایمر۲) استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:130

346 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:118

345 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد شهید دستغیب و سد انحرافی زرینگل استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:181

344 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه گلستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:128

343 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:126

342 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر و خواجه نفس استعلام حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:129

341 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آلاگل٬ آلماگل٬ اینچه برون و کرند حفاظت و بهره برداری 1394/09/17 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/22

بازدید:139

340 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر PE۸۰، فشار ۱۰ و ۱۶ بار مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1394/09/22 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/15

بازدید:201

339 مزایده عمومی یک مرحله ای: اجاره مخزن فرعی سد اینچه برون برای پرورش ماهی گرمابی مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1394/09/22 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/15

بازدید:162

338 استعلام قیمت: مطالعات تعیین حدبستر و حریم رودخانه های آق سو٬ خرمارود و چاله پل استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری - گروه مهندسی رودخانه ها 1394/09/15 277

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:277

« 1 ... 33 34 35 36 ... 37 38 » صفحه: