جمعه, 2 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1063 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه زاو(مجاور روستای عزیز آباد) استعلام حفاظت و بهره برداری 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:28

1062 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه ساری سو و مسیل قرناوه علیا استعلام حفاظت و بهره برداری 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:24

1061 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری و تهیه کاداستر رودخانه های زیارت(بازه۳) و النگدره استعلام حفاظت و بهره برداری 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/02

بازدید:50

1060 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و رپرگذاری رودخانه های شهرستان گرگان استعلام حفاظت و بهره برداری 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/02

بازدید:35

1059 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و رپرگذاری رودخانه های شهرستان کلاله استعلام حفاظت و بهره برداری 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:30

1058 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و دیواره سازی رودخانه های شهرستان گرگان استعلام حفاظت و بهره برداری 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:20

1057 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر٬ سد انحرافی زرینگل و سد لاستیکی خواجه نفس استعلام حفاظت و بهره برداری 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/29

بازدید:29

1056 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های گلستان٬ بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/29

بازدید:18

1055 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/01 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/25

بازدید:36

1054 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه پمپاژ شبکه گلستان و ایستگاه پمپاژ بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/01 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/25

بازدید:27

1053 مشاوره (تک گزینه ای): عکس برداری هوایی رقومی با GSD و تهیه نقشه تصویر قائم(بازه شماره ۲) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/09/26 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/19

بازدید:42

1052 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی و تأسیسات آبی شهرستان های گرگان و آق قلا ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/09/18 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:36

1051 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی و تأسیسات آبی شهرستان های کردکوی٬ بندرگز٬ ترکمن و گمیشان ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/09/18 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:29

1050 ۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی و تأسیسات آبی شهرستان های گنبد٬ مینودشت٬ گالیکش ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/09/18 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:32

1049 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۱۴ هکتاری چاپاقلی بندرترکمن(جهت کشت محصولات زراعی و غلات) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/24 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:35

1048 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۵ هکتاری نودیجه(جهت کشت محصولات زراعی و غلات) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/24 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:37

1047 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۶ هکتاری سد کوثر(جهت کشت محصولات زراعی و غلات) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/24 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:27

1046 مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۴۲ هکتاری بازگیر(جهت کشت محصولات زراعی و غلات) مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/24 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:31

1045 استعلام قیمت: خدمات ژئوتکنیک پروژه های کوچک تأمین آب استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/09/14 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/06

بازدید:49

1044 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد بوستان سال ۹۷-۹۸ مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1397/09/17 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:39

« 1 2 3 4 ... 5 41 » صفحه: