چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
991 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازاسازی ایستگاه پمپاژ شبکه گلستان و ایستگاه پمپاژ بوستان حفاظت و بهره برداری 1397/05/24 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:42

990 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری تعداد ۳۷دستگاه در سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1397/05/27 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:46

989 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری و کاداستر رودخانه ها و مسیل های استان گلستان(بازه شماره یک) حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:61

988 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سد شهید دستغیب حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:38

987 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:39

986 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:37

985 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:40

984 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های بوستان و شهید چمران حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:39

983 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:38

982 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های شهید ایمری و شهید قربانی حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:38

981 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای شهید ایمری و شهید قربانی حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:39

980 استعلام قیمت: اجرای عملیات محوطه سازی٬ فنس کشی و تعیین حریم شرکت آب منطقه ای گلستان منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:37

979 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات دیواره سازی٬ تثبیت بستر٬ لایروبی و بهسازی رودخانه های استان حفاظت و بهره برداری 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:97

978 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری رودخانه اترک مرزی(بازه شماره ۲) حفاظت و بهره برداری 1397/05/11 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/31

بازدید:62

977 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(محدوده سنگ شکن بنیاد بتن) حفاظت و بهره برداری 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:72

976 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(پایین دست پل ورودی فاضل آباد و پایین دست سد کوچک انحرافی گلستان) حفاظت و بهره برداری 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:48

975 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست سد بن کوه) حفاظت و بهره برداری 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:54

974 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر مسلح رودخانه گرمابدشت حفاظت و بهره برداری 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:49

973 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(دست پل سرخ محله- مجاورت سنگ شکن استقلال) حفاظت و بهره برداری 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:39

972 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست پل ورودی زرینگل) حفاظت و بهره برداری 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:36

« 1 2 3 4 ... 5 37 » صفحه: